Kodutöö: Tunnikavad

Koostasin kolm tunnikava (täpsemalt teema käsitlust) aines Arvuti lasteaias:

1. Animatsiooni loomine, mis on oma ülesehituselt rühmatööna tehtav praktikum

Animatsiooni loomise praktikum

2. Küsitluste kasutamine ja koostamine

Teema Küsitluse kasutamine ja koostamine toimub individuaalse tööna, kuid oluline on ka teiste aines osalejate tegevus (loodud küsitlustele vastamine.

Küsitluse kasutamine ja loomine – individuaalne töö

3. Internet – õpetaja abi

Teema Internet – õpetaja abi läbimine toimub rühmatööna kasutades internetiotsingut ja ühisdokumentide loomist võimaldavat keskkonda.

Internet – õpetaja abi – rühmatöö

 

Kodutöö: Õppematerjal

Koostasin digitaalse õppematerjali animatsioonide loomise tunnikava (loeng+praktikum) juurde, milleks on animatsiooni loomise programmi kasutusjuhend.

Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Programmi koduleht asub http://animatorhd.com/ ning programmi saab alla laadida http://animatordv.com/download_free.php.

Programmi kasutusjuhend

Programmi AnimatorDV Simple kasutamine.

 

Kodutöö: Informaatika ainekava

Esitan kodutööna kursuseprogrammi ainele Arvuti lasteaias, mida olen õpetanud TLÜ Pedagoogilises Seminaris 5 aastat rakenduskõrghariduse tasemel tulevastele lasteaiaõpetajatele.

Aine maht on 5 aasta jooksul kasvanud. Kaks esimest aastat oli aine mahuks 1 EAP. Seejärel tänaseni 2 EAP ning õppeaastast 2013/2014 juba bakalaureuseõppes 3 EAP.

Arvuti lasteaias – kursuseprogramm

 

Multimeediumi arendamine – viimane töö

Ülesanne

Eksamitöö koosneb:

  • veebileht, millel korralik ja valideeruv HTML;
  • kujundatud CSS-i abil;
  • veebilehele on lisatud flash-animatsioon;
  • ning javascript’iga loodud interaktiivne osa.

Minu eksamitöö Minu katsetused animatsioonide maailmas

Kokkuvõtteks

Aines kodutööde tegemine oli arendav (uurisin põnevusega senist kogemust veebilehe adminina sisuhaldussüsteemi kasutades), huvitav ja mõtlemapanev, aga samas väga ajamahukas. Kõik selles aines õpitu oli täiesti uudne ja esmakordne kogemus.

Adobe Flash’iga animatsiooni loomine oli väga põnev, kuigi aeganõudev. Mesimummu joonistasin näiteks uuesti 4 korda, sest arvuti ei tahtnud minuga koostööd teha ning ei tunnistanud käskude tagasivõtmist. Seega oli lihtsam uus joonistada, kui vigu parandada. Palju vaeva nägin muusikaga ja ikkagi ei jäänud tulemusega 100% rahule. 

Flash’i plaanin ka tulevikus teha. Keskmine tütar arvas, et mesimummu seiklused võiksid edasi minna :).

HTML koodi kirjutamine on päris tükk pusimist. Vahepeal sai seda katsetatud ka e-raamatu loomiseks veebikeskkonnas Inkling Habitat. Veebilehe loomine on aga kordades keerulisem ja aeganõudvam, eriti kui ei tea, kust abi otsida. Eriline oli rõõm, kui omaloodud veeblehe kohta andis validaator teate “passed“.

CSS-iga veebilehe kujundamine ja javascript’i abil interaktiivse veebisisu loomine vajavad kindlasti veel lisaaega ja tööd. Aga algus on tehtud ning huvi tekitatud…

Aitäh!