Magistritöö struktuur

Ülesanne

Magistritöö teema

Lasteaiaõpetajate haridustehnoloogilised pädevused ning  nende kujunemise toetamine õpetajate koolituses

Magistritöö probleem

Puuduvad uuringud lasteaiaõpetajate haridustehnoloogilistest pädevustest ja IKT kasutamisest koolieelsete lasteasutuse õppeprotsessis ning õpetajate koolituse rollist lasteaiaõpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste kujunemisel ja lasteaiaõpetajate ootustest õpetajate koolitusele.

Magistritöö eesmärgid

  1. Selgitada välja info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakendamine koolieelsete lasteasutuste õppeprotsessis ning lasteaiaõpetajate hoiakud IKT kasutamiseks.
  2. Analüüsida lasteaiaõpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste taseme seost IKT kasutamisega koolieelsete lasteasutuste õppeprotsessis.
  3. Selgitada välja õpetajakoolituse, kutseaasta ja õpetaja tööalase täienduskoolituse roll lasteaiaõpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste kujunemisel ning lasteõpetajate ootused õpetajate koolitusele.

Uurimisküsimused

1.1. Kuidas kasutavad lasteaiaõpetajad info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid lasteaia õppeprotsessis?

1.2. Millised on lasteaiaõpetajate hoiakud IKT kasutamiseks õppeprotsessis?

2.1. Millistena hindavad oma haridustehnoloogilise pädevusi lasteaiaõpetajad?

3.1. Kuidas toetab õpetajakoolitus, kutseaasta ja õpetaja tööalane täienduskoolitus lasteaiaõpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste kujunemist?

3.2. Kuivõrd väärtustatakse IKT-vahendite kasutamise oskuste ja vilumuste kujunemist õpetajate koolituses?

3.3. Millist toetust õpetajate koolituses ootavad lasteaiaõpetajad haridustehnoloogiliste pädevuste kujunemisel?

Magistritöö probleem, eesmärk ja uurimisküsimused skeemina

Magistriöö projekt

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga