IFI7056 Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon – sissejuhatus

Sissejuhatus ainesse ja arvestuslikud tööd

Kursuse veebiaadress on

http://ifi7056.wordpress.com/

Edufeedr

http://www.edufeedr.net/pg/edufeedr/view_educourse/71443

Kursuse ülesehitus on:

1.-10.nädal – erinevate teemade läbitöötamine ning blogipostitused (20% hindest)

Individuaalne töö – ühe õpidisaini analüüs (50% hindest)

Tutvustamine, esmane esitamine 21.04.2013

Lõplik esitamine 27.mail blogipostitusena

 • Eeldab teoreetiliste materjalide läbitöötamist
 • Valida üks õpidisain (nt e-kursus, õpiobjekt, õpiprogramm)
 • Ei tohi võtta seda, mis on juba võetud
 • Tööd alustada aprillikuus, kui kõik teemad läbi töötatud
 • Kontaktpäeval tutvustada, mida analüüsid – kellele, kust leia, kuidas töötada – valitud õpidisaini kirjledus-tutvustus

Rohkem informatsiooni:

http://ifi7056.wordpress.com/hindamine/11-nadal/

Rühmatöö (30% hindest) – uuringu läbiviimine

Alustada hiljemalt aprilli lõpus

Uuring võib olla koolis vm haridusasutuses – leia asutus, mida soovid evalveerida

Umbes 3 liiget

Meetodi valik: dokumentide analüüs, vestlused, küsimustik, swot-analüüs

Tutvustamine kontaktpäeval 18.05.2013

Väljundid-tegevused:

 • planeerib uuringu ja evalveerib haridusasutust rühmatööna
 • valib sobivad meetodid, et analüüsida rühmatööna haridusasutuse haridustehnoloogilist olukorda
 • kasutab arutlemisel isesesvas ja rühmatöös haridustehnoloogilise uurimistööga seotud pedagoogilisi printsiipe ja haridustehnoloogiliste uurimustega seotud mõisteid
 • arendab rühmatöö oskust rühma uurimustöö kaudu, sealhulgas kaugtöös rühmas ja haridustehnoloogiliste vahendite kasutamist rühmategevuste korraldamiseks
 • kirjutab rühmatööna haridusasutuse uuringu raporti, mida esitatakse suuliselt üheskoos seminaris ja kirjalikult rühma ühe liikme blogis
 • teeb järeldusi individuaalses ja rühmatöös (plussid, miinused,muudatusettepanekud) õppedisaini või kooli/kogukonna kohta

Olulised on ka järeldused ja soovitused, mis põhinevad andmetel (kuidas olukorda muuta)

Lõplik esitamine 27.mail blogipostitusena

Korralduslik pool: aines üks õppevaba nädal 18.-24.märts.

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga