Sotsiaalne meedia õpikeskkonna osana

Ülesanne

Antud teema on minu jaoks keeruline. Tõenäoliselt põhjuseks minu vähene kogemus sotsiaalse meedia kasutamisega. See ka suures osas põhjuseks, miks minu sissekanne blogisse viibis. Loodan, et see leiab arvestamist.

Minu jaoks on lihtsam välja tuua sotsiaalse meedia kasutamisega seotud probleeme kui eeliseid. Samas, kuna endal kogemused peaaegu puuduvad, siis kõigepealt püüdsin enda jaoks selgeks teha mõiste “sotsiaalne meedia”.

Uurides erinevaid allikaid, lisandus mõistele “sotsiaalne meedia” rida uusi mõisteid, nende hulgas “sotsiaalne tarkvara”, “Web 2.0”. Kuidas selles kõiges orienteeruda?

Sotsiaalse meedia all mõistetakse keskkondi ja lahendusi, mis võimaldavad kasutajate poolt luua sisu ja seda jagada. Sotsiaalne meedia põhineb inimeste suhtlus- ja väljendusvajadusel (Social Media).

Joonis 1. Sotsiaalse meedia sisu.

 

Laanpere ja Pata (2009) väitel on sotsiaalse meedia kasutamisel õpikeskkonnana rida eeliseid – näiteks õppematerjalide kättesaadavus, oskus ja kogemused kasutada erinevaid tarkvarasid, informatsiooni kättesaadavus ja sellega kombineerimine, operatiivse ja kiire tagasiside võimalus ning keskkondade kohandamine vastavalt vajadusele.

McLoughlin (2007) väidab, et sotsiaalne õppimine toetab õppija isiklikke eesmärke ja vajadusi ning sotsiaalne meedia võimaldab õppida suheldes, teistelt õppijatelt ideid ja mõtteid saades ning seab vastukaaluks üksinduses õppimise keskkonnas, mille on loonud   õpihaldussüsteemi administraator.

Web 2.0 võimaldab igal kasutajal veebi ise uue informatsiooniga täiendada (viidanud Pata).  Aga kas see informatsioon on relevantne, asjakohane, tõene, et seda veebi paisata, kus ta on kõikidele kättesaadav? Õppeprotsess sisaldab suurel hulgal eksimusi, mis on õppimise loomulik osa. Kui need eksimused on veebis paljudele näha, kes garanteerib, et keegi neid õigeks ei pea? Ning kui lõpmatu on veeb? Kas ühel päeval vaja uusi töökohti veebikoristajale, veebihauakaevajale jne.

Minu jaoks on avatud õpikeskkondade negatiivseteks aspektideks just keskkondade paljusus, neis kasutatavate vahendite paljusus ning pidev täienemine-muutumine, mistõttu sisu jääb sageli tahaplaanile. Miinuseks pean kindlasti ka seda, et avatud keskkond tähendab meeletul hulgal informatsiooni ning see eeldab oskust filtreerida enda jaoks oluline informatsioon, mis sageli õppijail puudub.

Kindlasti on puuduseks ka orienteerumine keskkonnas ja keskkonna haldamine ning seda nii õppija kui õpetaja jaoks. Õpetaja jaoks sõltub see paljus õppijate arvust ning oskusest suunata õppijaid kindlas suunas liikuma (õppima). Õppija seisukohast vaadatuna eeldab see teatud tasemel loogilist mõtlemist ning oskust luua süsteeme.

Ja kuidas toimida siis, kui vahendid muutuvad või siis lausa kaovad?

Tõenäoliselt ongi sotsiaalse meedia kasutamise suurim miinus see, et sageli kasutatakse iga uut vidinat, sest see on uus ja põnev. Kas aga mõeldakse läbi ja analüüsitakse, kus ja mille tarvis on otstarbekas digiajastu võimalusi kasutada? Samuti pean suureks miinuseks seda, et suhtemine sotsiaalse meedia kaudu on muutunud inimeste vahel primaarseks suhtlemisviisiks. Kuidas suhelda aga silmast-silma, kuidas tulla toime emotsioonide ja ebameeldivustega, kuidas kasutada oma häält, õppida tundma inimpsühholoogiat – veebis suheldes võin olla keegi teine ning igal hetkel muutuda offline.

Kasutatud allikad:

McLoughlin, C., Lee, M.J.W. (2007). Social software and participatory learning: Pedagogical choices with technology affordances in the Web 2.0 era. Proceedings of Ascilite, Singapore 2007. Saadaval:http://www.ascilite.org.au/conferences/singapore07/procs/mcloughlin.pdf

Pata, K. (n.d.). Web 2.0 ja sotsiaalne tarkvara. Saadaval: http://kaugkoolitus.wordpress.com/tarkvara/web-20-tarkvara/

Pata, K. & Laanpere, M. (2009). Haridustehnoloogia käsiraamat. Saadaval:http://www.scribd.com/doc/13822390/Tiigriraamat

Social Media. (2012). Kasutatud Oktoober 13, 2012,  http://en.wikipedia.org/wiki/Social_media

Socia Media Landscape [joonis]. Kasutatud Oktoober 16, 2012, http://www.solveitmedia.com/

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga