Õppedisaini alused

Esimesest loengust sain teada, mis on õppedisain. Paremate tulemuste saavutamiseks ongi vaja õppeprotsessi ja õpikeskkonda koos kavandada. Lisaks veel, et õppida on võimalik erinevalt ning õppija võimekus on samuti erinev. Seepärast peabki lõpptulemuse saavutamiseks nende asjaoludega arvestama.