Etteantud õpikeskkonna lubavuste hindamine.

2. nädala ülesanne: http://ifi7056.wordpress.com/2013/02/04/2-nadala-ulesanne-2/

Kuna ma ise ei ole iPadi omanik ning pole õnnestunud ka sellega töötada, siis selle nädala ülesande tegin etteantud videote ja artiklite põhjal. Lisaks uurisin oma lapse käest, milliseid võimalusi iPad temale kaasa on toonud.

Kokkuvõte iPadi lubavustest on järgmine:

 • palju rohkem uusi teadmisi ja informatsiooni on mahutatud tunduvalt kergemasse pakendisse kui vastava infohulgaga raamatuvirn;
 • praktiliselt on võimalus panna õpik ja töövihik kokku – paraneb kodutööde täitmine;
 • algklassi õpilastel loovuse ja seoste leidmise arendamise lihtsus tänu puutetundlikule ikoonile;
 • näitmaterjalide parem esitlusvõimalus tänu sensorite olemasolule – katseid tehes iPadi kallutades saab aineid segada, keeleõppes saab ühendada iPadi sõnaraamatuga;
 • automaatne rotatsioon – kui iPadi keerad, keerab pilt kaasa;
 • aktiivsus –  tuleb rohkem sõrmi liigutada kui arvutihiirt liigutades;
 • keskendumine lahendatavale probleemile – üks rakendus avaneb terve ikooni ulatuses ja ei ole võimalik samaaegselt olla Facebookis;
 • õppimisega on võimalik minna järjest sügavamale, avades uusi kihte;
 • revolutsioon hariduses –  iPadi rakendamine koolis toob kaasa uue lähenemise nii õpetamisele kui ka õppimisele;
 • parim Internetis surfamiseks, emailide lugemiseks, filmide vaatamiseks, mängudeks, piltideks, raamatute lugemiseks – eriti inimesele, kes palju reisib;
 • appide lisamise võimalused;
 • saab vajadusel teksti lisada, kuid mahukamate tööde tegemiseks hästi ei sobi, sest ka mälumaht on väiksem kui arvutid võimaldavad;
 •  kui sul on iPhone, saad telefoni programmid oma iPadi panna;
 • parem vaatenurk – saab vaadata nagu raamatut või veidi kaldu hoides.

Lisaboonuse annab ilmselt õppimise huvitavamaks muutmine õpilasele.

Haridustehnoloogi ametipositsiooni töökirjeldus

1. nädala ülesanne: http://ifi7056.wordpress.com/2013/01/27/1-nadala-ulesanne-2/

Meie koolis ei ole hetkel haridustehnoloogi ja mina töötan aineõpetajana, kuid oma töös püüan kasutada nii palju kui võimalik IKT vahendeid. Isiklik huvi õppekvaliteedi parandamiseks ajendas mind tulema õppima Tallinna Ülikooli haridustehnoloogiat. Püüan luua haridustehnoloogi ametipositsiooni töökirjelduse oma koolis.

Haridustehnoloogi tööülesanded:

1. Selgitab välja õpetajate oskused  IKT vahendite kasutamise osas

2. Koostöös juhtkonnaga koostab koolile IKT arengukava

3. Koostöös õpetajatega kaardistab, millist IKT alast abi vajatakse kõige enam

4. Viib läbi õpetajatele sisekoolitusi uute vahendite tutvustamiseks, e-kursuste loomiseks jms.

5. Arvestades erinevate ainete spetsiifikat, püüab õpetajaid innustama kasutama erinevaid veebimaterjale, mis aitaksid tundi muuta efektiivsemaks ja saavutada paremaid tulemusi

6. Pakub tuge ja abi õpetajatele erinevate vahendite kasutamisel, vajadusel  koostab juhendmaterjale

7. Administreerib Moodle keskkonda, arhiveerib e-kursused

8. Täiendab ennast pidevalt, on avatud uuendusteks ja viib ennast kurssi uuendustega IKT valdkonnas, on koolis säravate silmadega innovaator

9. On vahelüliks juhtkonna ja õpetajate vahel, et parendada õppekvaliteeti koolis, omab ülevaadet olemasolevatest vahendites ja võimalustest, mis koolil on

10. Teeb koostööd teiste haridustehnoloogidega (võrgustik).

11. Annab informatsiooni sotsiaalmeediaga seonduvast, juriidilistest probleemidest ja kõigest muust sellega seonduvast

Haridustehnoloog peab olema inimene, kes aitab parandada õppekvaliteeti koolis ja innustab õpetajaid uuendustega kaasa minema.