Praktikaaruanne.

Kursuse viimane sissekanne on praktika jooksul kogetu ja tehtu kokkuvõte ning analüüs.

Vaatluspraktika toimus Tallinna Reaalkoolis, kus selgus, et haridustehnoloog tegeleb väga paljude asjadega, mis ei olegi otseselt haridustehnoloogi ülesanded. Sain hea ülevaate , kuidas ühes koolis peaks toimima koostöö erinevate ainete õpetajate vahel, IKT vahendite efektiivne kasutamine ning nende vahendite kasutamise võimaldamine teistelegi “Teadlaste öö” kaudu. Huvitav oli kooli vilistlaste aktiivne seotus kooliga ja nende panus informatsiooni kogumisse, edastamisse ja uuendamisse, samas kooli arhiivi interaktiivne tekitamine läbi klassi ajaveebide.

Vaatluspraktika vastas igati minu ootustele, oli hariv ja innustav.

Põhipraktika läbisin E. Vilde nim. Juuru Gümnaasiumis, kus töötan. Põhipraktika käigus teostasin kõik ülesanded, mis oli vaja täita. Olen loodusainete ja majandusõpetuse õpetaja, seetõttu püüdsin põhitöö ja praktika omavahel siduda nii palju kui võimalik. Positiivne oli sealjuures see, et suutsin nii mõndagi kolleegi innustada ainetunnis rohkem kasutama veebipõhiseid vahendeid. Samas julgesin ise ennast proovile panna ja registreerisin 7. klassi õpilased “Targalt internetti” võistlusele. Loovtöö juhendajana lasen teha videolõigud, mida õpilased hiljem töötlevad ja teevad ühe tervikvideo teemal “Loodus meie ümber”. Juba olen valmis uue põneva konkursiga seoses taas õpilastega videod tegema, muidugi kui selleks soovijaid leidub. Mõne aasta eest oli see mõeldamatu, hetkel uus põnev väljakutse.

Põhipraktika esimene ülesanne õpikeskkonna ja õpivõrgustikud sujus üsna hästi. Mul oli võimalus oma koolis teha lühitutvustus veebipõhistele vahenditele. Tulemuseks huvi nende vastu ja minul hea võimalus edastada oma olemasolevaid teadmisi. Paar kolleegi otsisid ise lisavahendeid ja kasutavad neid. Mina vajadusel aitasin ja toetasin neid. Väga hea tunne on kui saad oma teadmisi teisele edasi anda.

Tore ja põnev kogemus oli teha koostööd Marisega Haljala Gümnaasiumist. Tema koostas eestikeelseid juhendeid SkechUp programmile ja soovis testida, kas need on esmakasutajale arusaadavad. Katsetasin neid oma koolis: selleks laadisin veebist programmi ühe algklassi õpetaja arvutisse ja tema proovis nende juhendite järgi õpilastega läbi, kas saavad hakkama. Said ja 3D mudelite tegemine osutus väga põnevaks ja toredaks tegevuseks pikapäevarühmas olevatele õpilastele. Sain uue kogemuse: koostööd on võimalik teha erinevate koolide õpetajate vahel. See oli hästi positiivne, innustav  ja motiveeriv kogemus.

Teine põhipraktika ülesanne oli erinevate nõustamistehnikate proovimine, mis mulle kõige rohkem meeldis. Nõustasin vastavalt vajadusele ja kui ülesande alguses tundus, et ei ole võimalik eriti kasutada erinevaid nõustamistehnikaid, siis endalegi üllatuseks, oli küll. Quizleti keskkonda katsetasin lausa ise läbi. Tore ning kaasahaarav koostöö oli vene keele õpetajaga, kes kasutab keskkonda intensiivselt, tehes juurde järjest uusi ülesandeid. Oleme juba otsustanud, et proovime järgmist keskkonda, seekord küll mina oma aines ja tema ikka endiselt vene keeles ja selleks saab ilmselt JeopardyLabs  Kuldvillaku tegemiseks.

Kahjuks tuleb tõdeda, et õpilased ei soovi väga iseseisvalt kaasa teha. Nad kasutavad oma nutitelefone ja iPade rohkem mängimiseks kui harivaks tegevuseks. Selles osas üritan uue aasta algusel revolutsiooni korraldada. Eks õpetaja üheks ülesandeks on ka püüda õpilasi suunata oma nutitelefone ja muud tehnikat kasutama eesmärgipärasemalt kui seda hetkel tehakse.

Nõustamine toimus tegelikult kogu praktikaperioodi vältel ja ilmselt jätkub see ka peale praktikat. Sain aru, et olen valmis ja oskan teisi nõustada, selleks ennast pidevalt täiendades, vastavalt avanevatele võimalustele. Väga huvitavad, uusi vahendeid tutvustavad  ning inspireerivad on haridustehnoloogide veebiseminarid. Olen osalenud novembri- ja detsembrikuu veebinaridel, mis olid inspireerivad, huvitavad ja tekitasid palju uusi mõtteid. Selline uute vahendite tundmaõppimine mulle isiklikult meeldis ja osalen seal kindlasti ka edaspidi.

Põhipraktika kolmas ülesanne võtab rohkem aega, kui seda praktika pikkus oli. Igatahes kavatsen selle lõpule viia kevadel ja taas koostöös kolleegiga. Põhikooli loovtöö tegijad, keda ta juhendab, peavad kevadel koostama  e-raamatu. Selle juhendi koostamisel palus ta minu abi. Nii, et lõpetan selle ülesande juba peale praktika aega, aga see ju ainult positiivne. Hiljem saaksin kogu tegevust evalveerida, kuid hetkel mitte.

Minu õnnestunumad tegevused olid praktika ajal siiski teiste nõustamine ja innustamine, uute vahendite tutvustamine ja kaasamine õppetöösse. Vähem õnnestus praeguse seisuga õppedisaini loomine ja evalveerimine.

Magistritööga seoses suutsin valmis teha oma uurimisküsimustega seotud küsitlused koos töölehega ja katsetusegi läbin teha. Saan nende tagasisidet analüüsida koolivaheajal ja vastavad parandused teha, kui vaja. Magistritööle vajaliku küsitluse viin läbi jaanuarikuus koolides, kellega on kokkulepe saavutatud.

Kokkuvõttes oli väga arendav, haridustehnoloogilist enesekindlust süvendav ja huvitav praktikaaeg, mille käigus arenesin ning sain kasutada eelmisel aastal õpitut. Loodetavasti saan edaspidigi olla kolleegidele kasulik ning oma teadmisi edasi anda ning neid uuendada.

Kahe viimase praktikanädala eneseanalüüs

Teen kokkuvõtte kahest viimasest praktikanädalast. Olen selle aja jooksul tegelenud jätkuvalt õpetajate nõustamisega. Vene keele õpetaja on motiveeritud kasutama quizlet.com keskkonda ja kasutab seda pidevalt õppetöös. Jagasin veelkord  Google Drive kasutamise nõuandeid. Võin rahule jääda, sest tänu oma veebivahendite tutvustusele, olen suutnud mõndagi õpetajat innustada. Huvi, kasutada uusi vahendeid tundides, on märgata. Loodetavasti jätkub see edaspidigi ja mina omalt poolt olen alati valmis aitama. Viimase kahe aastaga olen palju julgemalt hakanud arvutit oma töös kasutama ja suudan kolleegagi innustada seda tegema. Samas arendan oma oskusi pidevalt ja püüan ennast kurssi viia uute huvitavate vahendite kasutamisega. Olen osalenud juba ühel veebiseminaril, mida korraldab Ingrid Maadvere ja registreerunud ning kavatsen osaleda ka detsembris toimuval seminaril.

Viimasel kahel nädalal olen tegelenud õpilaste ettevalmistusega võistlusele “Targalt internetis”. Selle tegevuse käiguski puutun kokku uute huvitavate väljakutsetega, sest õpilastel on vaja väidelda, koduse tööna teha video, kooli esitlusega hakkama saada. See kõik nõuab üsna palju Internetis toimetamist ning lisatööd, sest tegemist on põhikooli 7. klassiga.

Gümnaasiumiosas on hetkel päevakorral intellektuaalse omandi kaitse. Selleks saadeti kooli DVD ja lisaks meilile kaks aadressi, kust leiab õppevideo. Peale video vaatamist (14+15 min.) peavad õpilased kirjutama essee teemal “Oma loomingu kaitsmise väljakutsed internetiajastul”.

Põhikooli loovtöö tegijad valisid omale teema “Loodus minu ümber” ning teevad kolm videolõiku erinevast aastaajast ühes kohas, mis tuleb hiljem ühtseks ja huvitavaks tervikuks kokku panna. Siin saan juhendajana ära kasutada oma videotöötluse oskusi.

Olen oma valiku tuleviku suhtes teinud juba eelmisel aastal astudes haridustehnoloogia magistriõppesse ja nüüd juba teostan seda. Plaane on mitmeid, mida ellu viia ja selle käigus täiendan ja arendan ennast pidevalt, sest uusi ja põnevaid võimalusi tuleb pidevalt juurde. Mulle meeldib minu valik ja kuigi see on mõnikord raske, siis peale peadmurdva küsimuse lahendamist on ikka väga hea tunne.