Ainetevaheline õpiprojekt

Kursuse lõpuks valmis ainetevaheline õpiprojekt, mille koostasin Google Sites ja selles sidusin 8.klassi geograafia, bioloogia ja informaatika. Läbivatest teemadest käsitlesin keskkonda ja jätkusuutlikku arengut, kultuurilist identiteeti ning tehnoloogiat ja innovatsiooni. Minu koostatud projekti eesmärgiks on aidata  õpilastel luua seoseid erinevate piirkondade ja loodustingimuste vahel. Parandada õpilaste analüüsioskuste rakendamist ning tööde vormistamisoskusi arvutiga. Arendada rühmatöö kogemust, lisandväärtuseks on blogimine, kus peab arvestama avaliku ruumi reeglitega. Tähelepanu tuleb seejuures pöörata autoriõigustele. Loodan, et saan selle ise läbi viia järgmisel õppeaastal ning seejärel lisada ka näiteid kodulehele.

Kui hakkasin oma ideed teostama, siis otsisin internetist materjale nii loodusvööndite kohta kui ka üldse geograafiast ning leidsin päris palju huvitavat. Selle töö koostamisel kasutasin eeskujuks riigi e-raamatu tegemise juhendeid ning sealt tuli idee lõpetada projekt e-raamatu tegemisega. Loodetavasti annab see õpilastele kasuliku ja huvitava praktilise tegevuse.

Kursus oli minu jaoks inspireeriv ja huvitav. Samas kasutasin selle kursuse käigus uusi vahendeid õpiobjektide loomiseks ning üheks viimaseks oligi kodulehe loomine Google Sites.

Kasutatud materjal:

1.https://sites.google.com/site/riigieraamat/home