Allikmaterjalidele viitamine.

Ülesanne: http://oppematerjalid.wordpress.com/2013/04/18/kuues-teema-allikmaterjalidele-viitamine-2/

Viitamine on infokirjaoskuse hulka kuuluv akadeemiline praktika, mis väljendub tekstis kasutatud ideede, väidete, andmete jms autorite tunnustamises ning annab lugejale võimaluse pöörduda soovi korral tagasi algallika juurde. Seega on viitamisel nii eetilised (akadeemiline ausus ja “hea toon”) kui pragmaatilised põhjused. (Põldoja & Laanpere, 2012).

Viitamine on vajalik juhtudel, kui kasutame teiste poolt loodud materjale oma töös, et lugejatel oleks võimalik suurema huvi korral algallika juurde pöörduda. Samas ei ole eetiline teiste ideid ja mõtteid esitada, sest need ei kuulu sinule. Viitamise vajalikkust tuleb juba üldhariduskoolis õpetada ja rõhutada. Lugedes läbi teoreetilise materjali sain piisava ülevaate viitamise võimalustest. Kuid üks küsimus tekkis koolis seoses 8. klassi loovtööde vormistamisega. Õpilase töö teema on “Tervislik toit” ning ta kasutas oma töös “Tere” Piimatööstuse kodulehelt võetud teksti ja sealt tekkiski küsimus, kuidas viidata, sest ei ole autorit, vaid ainult kodulehe aadress. Kas sellest piisab?

Viitamise puhul tuleb meeles pidada 3 reeglit:

 • viitama peab iga kord, kui kasutad teiste loodud materjale, tsitaate, sõnu;
 • viidata tuleb nii tekstis, kohas, kus viide asub kui ka hiljem kasutatud kirjanduses;
 • ühes tekstis tuleks kasutada ühte viitamise stiili.

Olemas on väga erinevaid teadusartiklite ja -raamatute levitamise keskkondi. Minu magistritöö on seotud visuaalse kirjaoskusega ( visual literacy), siis proovisin leida materjale selle kohta. Kõigepealt otsisin vastavaid teadusartikleid Google Scholar keskkonnast. Oma teemale vastavaid materjale leidsin üsna palju. PDF vormingus materjale oli kerge kätte saada, kuid on ka selliseid andmebaase, kuhu peab eelnevalt kasutajakonto tegema, näiteks ERIC, Wiley. Kättesaadava info hulk oli selles keskkonnas küllaltki suur ning kasutamine mugav. Raamatute kättesaamisega on veid rohkem tegemist. Mõnda raamatut saab teatud aja lugeda.

Järgmisena proovisin otsida materjale Tallina Ülikooli e-andmebaasist. Sisenesin oma kasutajatunnusega ning avalehel on juba võimalus infootsingut kitsendama hakata, millist materjali ning kust kogust otsida soovid. Selle andmebaasiga tutvumine võtab veidi rohkem aega, kuid arvatavasti oma magistritööd tehes olen pidev kasutaja.

Lõpuks püüdsin oma leitud viiteid kuidagi hallata. Selleks kasutasin Mendeley keskkonda. Kõigepealt registreerisin ennast kasutajaks, seejärel installeerisin arvutisse Mendeley kliendiprogrammi (töölaua). Lisasin oma veebibrauserisse Mendeley järjehoidjanupu, millega saan hõlpsasti vajaliku materjali paigutada oma töölauale, kuid eelnevalt tuleb töölaual olev kliendiprogramm sünkroniseerida Sync nupu abil veebis oleva Mendeley tööauaga.  Veel lisasin arvutis MS Wordi  Mendeley tekstitöötlusplugina, mille tulemusena ilmus Wordi viidete juurde Mendeley tööriistakomplekt. Mendeley Kõik see oli võimalik tänu Ruthi poolt koostatud Mendeley juhendile. Lisaks on seal kirjas kuidas otsida dokumenti ja lisada see Mendeleysse ning viidete ja kasutatud kirjanduse lisamine töösse. Kui töös kasutatud materjal on lisatud arvutis olevasse Mendeley töölauale on sealt lihtne lisada viidet teksti ning hiljem kasutatud kirjandusse. Liitusin grupiga Creating Digital Learning Resources.

Viidata saab kolme moodi:

 • teksti sees
 • numbriviitamine
 • joonealune viitamine

Ise kasutan enamuses tekstisisest viitamist, mida toetas ka Mendeley, kus lisaks on võimalus valida ka viitamisstiili. Valisin APA süsteemi (5 versioon).

Tänane ülesanne on viidata nelja erinevat materjali vastavalt APA6 nõuetele, mida järgnevalt püüan teha. Otsisin oma magistritöö teemaga sobivaid materjale ning lisan need. Kuna raamatut ei õnnestunud oma Mendeley töölauale saada, sest raamatute eelvaade oli enamusel blokeeritud, siis selle viite lisan käsitsi, teised püüan saada Mendeley töölaualt ja kontrollida üle APA6-ga.

1. Raamat (Book)

Lohr, L. L. (2007). Creating Graphics for Learning and Performance: Lessons in Visual Literacy  (2.tr), Upper Saddle River, NJ, USA,  Pretince Hall Press.

2. Teadusajakirjas ilmunud artikkel (Journal Artcle)

Sims, E., O’Leary, R., Cook, J., & Butland, G. (2002). Visual literacy: What is it and do we need it to use learning technologies effectively.  ASCILITE. Loetud aadressil: http://www.ascilite.org.au/conferences/auckland02/proceedings/papers/149.pdf

3. Konverentsikogumikus ilmunud artikkel (Conference Proceedings)

Eshet, Y., & Hai, T. (2002). Digital literacy : A new terminology framework and its application to the design of meaningful technology-based learning environments. In P. Barker & S. Rebelsky (Eds.), Proceedings of World Conference on Educational Multimedia (pp. 493–498). AACE. Loetud aadressil: http://www.editlib.org.ezproxy.csu.edu.au/index.cfmfuseaction=Reader.ViewFullText&paper_id=10316

4. Veebilehekülg (Web page)

Rees, D. (2010). Tools for Health Literacy. Trailmeme. Loetud aadressil: http://trailmeme.com/trails/Tools_for_Health_Literacy

2, 3 ja 4 viide on lisatud Mendeley töölaualt (Edit>Copy Citation) ja seejärel viidud vastavusse APA6-ga.

Kokkuvõtvalt võin öelda, et Mendeleyga liitumine teeb materjalide haldamise ja nende lisamise töödesse mugavamaks. Seekord läks küll enamus ajast Mendeley peale ja vähem kulus teiste keskkondaega tutvumiseks, kuid arvan, et see oli väärt teadasaamine ning uus kogemus.

Kasutatud kirjandus:

1. Põldoja, H. & Laanpere, M. (2012). Allikmaterjalidele viitamine. Loetud aadressil http://oppematerjalid.wordpress.com/oppematerjalid/allikmaterjalidele-viitamine/

2. Põldoja, H. (2012), APA6 viitamissüsteemi lühikokkuvõte. Loetud aadressil http://www.hanspoldoja.net/apa6/apa6_lyhikokkuvote.pdf

3. Randoja, R. (2012), Mendeley juhend. Vaadatud aadressilt https://sites.google.com/site/mendeleyjuhend/

2 thoughts on “Allikmaterjalidele viitamine.

 1. Selle Tere Piima korral tuleb kasutada APA juhendi järgi seda näidet ilmselt:
  Document on WWW – No date
  (Royal Institute of British Architects, n.d.) teksti sees ja kasutatud materjalides
  Royal Institute of British Architects. (n.d.). Becoming an architect. Retrieved from
  http://www.architecture.com/EducationAndCareersBecomingAnArchitectBecominganarchitect.aspx

  Mingi pealkiri sellel leheküljel ju ikka oli. Näiteks
  Tere Piim. (kuupäev puudub). Tooted. Loetud lehel http://www.tere.eu/et/tooted

 2. Pingback: Viitamise teema kokkuvõte | Digitaalsete õppematerjalide koostamine

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga