4. kontakttund: Informaatika kui lõimiv ja lõimitav õppeaine.

Teemaks oli õppeainete vaheline lõimumine, mis on uues RÕK-is olulisel kohal. Informaatika on läbiv teema ja sellega peaksid koolides tegelema kõik aineõpetajad, hetkel on Eestis seis selline, et rohkem kasutavad IKT vahendeid õppetöös klassiõpetajad ja loodusainete õpetajad. See on Eesti fenomen. Informaatika ainega peavad ilmselt paljudes koolides tegelema eelkõige III kooliastme loovtööde ja IV kooliastme uurimistööde juhendajad.

Olulisele kohale koolides peaks jõudma erinevate ainete õpetajate koostöö, mille tulemusel on võimalik õpilastega läbi viia erinevaid projekte, kooliüritusi vm. ühistööna valmivaid üritusi, kus on lõimimisel kõige suurem tõenäosus.

Projektõppe läheb kõige enam kokku sotsiaal-konstruktivistlku õppimisteooriaga – õppimine on sotsiaalne tegevus. Selle käigus inimene loob ise endale maailmapildi ning mida rohkem  õppimine on üles ehitatud konkreetsete eluliste ülesannete peale, seda parem on tulemus. Õppimine on pigem koostöö kui individuaalne tegevus. Koostöö käigus luuakse kogemuste baasil suurem teadmiste pagas kui individuaalselt ning õppetöö on aktiivsem.

Projektõppes on olulised täpsed juhised ja oluline tegevuse analüüs, mis läks hästi, mis halvasti, et järgmine kord oleks võimalik neid probleeme vältida.

Koostada õpiobjekt, mis hõlmab vähemalt kolme ainet ja milles saab välja panna kolm hinnet (vt. näit. Legaliat, www.math.ut.ee/simud). Koostada veebileht selle kohta. Sisse tuua üldpädevuse ja läbivad teemad (vähemalt üks). Võib kesta 1. tund või paar-kolm kuud. Kuhu lisada reflektsioon, kuidas tegevus toimus.

Idee: õpilased koostavad rühmatööna reisikirjelduse (geograafia, bioloogia, informaatika).

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga