Avita e-tund

11. nädal: http://ifi7056.wordpress.com/hindamine/11-nadal/

Sel õppeaastal on mul võimalus osaleda Avita kirjastuse e-tunni pilootprojektis, seepärast otsustasingi seda analüüsida. Eelnevalt olen põgusalt tutvustanud e-tunni ülesehitust digitaalsete õppematerjalide koostamise kursusel, kus tekkis küsimus, mida veel plaanitakse. Selle tunni ülevaate ja vastuse tulevikuplaanidele annab järgnev video, mis asub siin.

1. Programmi tutvustus

E-tund on koostatud 7. klassi geograafia tunnile Avita kirjastuses ning piloodina saavad seda kasutada koolid, kes kasutavad Avita õpikuid.  E-tund on eelkõige õpetaja tugi ja annab võimaluse tegeleda lisamaterjalide valmistamise ja otsimisega (nt. töölehed), õpetaja saab tunnis olla loov ja tal on alati vabadus kasutada seda osa e-tunnist, mida ta tahab. Lisavõimalusena saab konspekti teha oma märkmeid.

2. Millal kasutamiseks?

Materjal on mõeldud õpetajale kasutamiseks tunnis. E-tunnis on õpetaja konspekt kuhu on lisatud tunni illustreerimiseks skeeme, pilte, animatsioone ja videosid(eestikeelse tõlkega).

3. Kuidas töötamiseks?

Kuna hetkel asub e-tund USB – pulgal, siis ei ole tunnis kasutamisel oluline Interneti olemasolu. See võimaldab tunnis olevaid videosid ikkagi näidata. Aeg-ajalt on soovitav siiski programm käivitada ka internetis, sest siis laetakse peale uuendused, mis vahepeal tehtud.

4. Õpikeskkonna pedagoogilised elemendid.

Elemendid, millest õpikeskkond koosneb:

1. Õpikeskkonna avalehel on vasakul pool tunni teemad. Kui valid sealt tunni, siis paremale poole on tunni lühiülevaade: eesmärgid, eelteadmised, sisukord, tunni lühikokkuvõte.

e-tundava

Üleval vasakul servas on kolm nuppu: AVA TUND (avab valitud tunni), AVA TÖÖKAVA (valmis töökava, mida õpetaja saab vastavalt vajadusele muuta), AVA TUNNI KOKKUVÕTE (avaneb võimaluse lisada tunni sisu ja kodusen töö e-kooli tulevikus).

 

2. Tunni avamisel avanevad järgmised võimalused:

tund

õpetaja konspekt, õpik, tunni kokkuvõte. Ekraanipildil on õpetaja konspekt, kus on vasakus servas on tunni eesmärgid, lisamaterjal (töölehed, metoodiline materjal), integratsioon (eelnevalt õpitu) + läbitud teemad.

Lehe keskel üleval on veel võimalus vaadata sisukorda, kus tund on jaotatud minutilise täpsusega teemadeks. Esitlusvaade annab võimaluse õpilastele näidata kogu antud tundi illustreeriva materjali slaidiesitlusena, ise vabalt juurde rääkides.

slaid

Selle vaate üleval serval on tunni sisukord koos ajalise jaotusega. Paremal serval on tekst, mille saab vajadusel ära peita. Lisavõimalus on vasakul serval pliiatsi kasutamise võimalus, et märkida pildil piirkonda või ala vm. mida õpetaja vajalikuks peab. Slaidi all on selgitav tekst slaidist.

Paremal üleval servas on kell. Kelle juures aga võimalused kasutada taimerit ja stopperit. Lisaks on paremal serval ka märgitud aeg, mis peaks kuluma selle tunni osa peale (algajatele õpetajatele abistav vahend). Veel on võimalus panna tunnile järjehoidja, juhul kui ei teema jääb pooleli. Selleks väike lipuke + märgiga. Järjehoidjat on võimalik kasutada ka juhul, kui on paralleelklassid (märkida erinevat värvi), et oleks kohe hea alustada sealt, kus pooleli jäi. Järjehoidja annab märku ka avalehel, kus tehakse tunnivalik.

Paremal serval on näha ka videot, mis seda tunniteemat illustreerib. Video on märgitud ka konspekti, mille peale klikkides, avaneb video ekraanile.

Tund on üles ehitatud selliselt, et konspekti näeb ainult õpetaja, aga illustreerivaid materjale, definitsioone ja töövihiku ülesandeid näevad õpilased. Konspekti saab õpetaja vajadusel ise täiendada, selleks on teema lõpus + märk, kuhu klikkides avaneb kirjutamiseks väli. Lisaks on väikese noolekesega märgitud teema lisateave (nt. püroklastiline vool). Klikkides noolele, avaneb seletus või lisateave.

Tunni lõpus on kokkuvõte, kuhu mõnede teemade juurde on esitatud küsimused, mida saab projektorisse kuvada ja vastused, mida näeb õpetaja.

3. Olemas on kontrolltööd, mis hetkel tuleb välja printida. Kontrolltöödele on ka õiged vastused olemas. Lisatud on põnevaid ülesandeid neile õpilastele, kes saavad kontrolltöö varem valmis.

Õppeained

E-tund on 7. klassi geograafiast, kuid siin on materjalid, mida varem õpitud ja mis klassis (nt. 4. klassi loodusõpetus), on läbivad teemad  vastavalt riiklikule õppekavale.

5. Kognitiivsed tööriistad õpikeskkonnas.

Õpetajal hea materjal tunni läbiviimiseks Tunnis saab lisaks anda õpilastele lahendamiseks praktilisi ülesandeid, mis peavad olema eelnevalt välja prinditud.

Arendamisel on võimalused, et õpilased saavad ülesandeid lahendada veebis ja õpetaja saab koheselt tagasisidet.

Kontrolltööd, mis osaliselt diferentseeritud, mis taas kergendab õpetaja tööd.

6. Metakognitiivsed tööriistad õpikeskkonnas.

Õpetaja saab lisada oma kommentaare olemasolevale materjalile.

Õpetajad saavad luua individuaalselt või ühistööna uusi materjale ning omavahel suhelda (tulevikus).

7. Motivatsiooni tõstvad elemendid õpikeskkonnas.

Õpetajale on valmis tehtud materjal, mida ta alati võib täiendada. Selle arvelt  on võimalik aega kokku hoida. Visuaalselt omandatakse informatsiooni paremini ja e – tunnis on piisavalt skeeme, animatsioone, videosid, mis aitavad kaasa huvi äratamisele geograafia vastu.

Kogu illustreeriv materjal on lubatud kasutada vastavalt autoriõiguse seadusele. Õpetaja ei pea aega kulutama illustreeriva materjali otsimiseks, sest ka seda uuendatakse. Seega jääb õpetajal tundi ette valmistades aega uute võimaluste otsimiseks ja väljatöötamiseks.

8.Toetuse elemendid.

Sisuline abi

Avita kirjastuse poolt parandatakse ja täiendatakse materjali kui vaja. Selleks soovitatav aeg-ajalt käivitada tund internetiühenduse olemasolul.

Tehniline abi

Vajadusel tuleb saata meil ja sind aidatakse Avita kirjastuse poolt.

Tagasiside

Piloodiaasta jooksul annavad osalejad pidevalt tagasisidet, et projekti arendajad teaksid arvestada, mida lisada või muuta paremaks.

Tulevikus planeeritud õpetajate kogukond, kus omavahel saab kogemusi ja materjale jagada.

9. Milliseid õpimustreid saab õpikeskkonnas läbi viia?

Olemas on tekstiline ja illustratiivne infoedastus, mis on õpetajale heaks abivahendiks. Arutelud aitavad jõuda probleemide lahendamisele kaasa.

Õpilastel võimalus lahendada osa ülesandeid töövihikus ja neid koos kontrollida. Lisatud ka praktiliste tööde lehed, mis vaja eelnevalt välja printida.

Hetkel puudub võimalus interaktiivseks ühistööks, kuid loodetavasti tulevikus lisatakse e-tunnile töövihiku variant iPadis. Läheks tund veelgi põnevamaks ja saaks praktilisi tegevusi läbi viia interaktiivselt.

10. Seosta õpikeskkonna pedagoogilised elemendid õppimisteooriate printsiipidega.

Kognitivistlik õpikäsitlus

  • õppematerjalid, illustratsioonid (pildid, animatsioonid, skeemid, kaardid), ülesanded, küsimused.
  • õpitud teadmiste rakendamine ülesannetes, aruteludes, kontrollküsitlustes ( tunni lõpus küsimused).

Situatiivne õppimine – videod näitavad elu-olu kogu maailmas (looduskatastroofid, rahvastik) ja arutelude tulemusel peaks õpilaste arusaam ülemaailmsetest probleemidest avarduma.

11. Plussid – miinused ja muud kommentaarid.

+ hästi ülesehitatud tund

+ piisavalt lisateavet

+ diferentseeritud õpetamise võimalused

+ lihtne navigeerida

+ kontrolltööd  koos vastustega

+ interaktiivsed kaardid ( nt. rahvastik)

+ õpetajale hea abimaterjal, mida saab vajadusel täiendada

– hetkel ainult õpetajale abivahend

– pole veel seotud e-kooliga

– interaktiivne töövihik

 

Kasutatud materjalid:

1. Hallik, M (2012), E-tund (Kirjastus Avita), video salvestatud 20.12.2012.a. Võrgustik võrgutab seminaril ja asub aadressil http://www.youtube.com/watch?v=hawsHoE0Owc

 

 

2 thoughts on “Avita e-tund

  1. Avita e-tunni softi koostaja võiks arvestada asjaoluga et enamus arvuteid koolis on domeenis kasutajaõigustega. On vaja et saaks seda tarkvara kasutada GPO poliise seades mitte et õpetaja on administraatori õigustes ja tasku USB pulki täis. Unustab pulga koju on tund mokas.

    • Ei ole nii hull, et tasku pulki täis. Sellel õppeaastal üks pulk ja kahe klassi materjalid. Ja toimetan sülearvutiga. Endiselt meeldib, et lisamaterjal on olemas ja hea ning jääb aega üle teiste asjadega tegeleda :)

Vasta helle52-le Tühista vastus

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga