25.03 kontakttund: Informaatikatunni kavandamine. Õppematerjalide koostamine. Õpitulemuste hindamine.

http://www.slideshare.net/martlaa/infdid3-tunni-kavandamine

Kontakttunnis arutlesime, milline võiks/peaks olema tunni ülesehitus ja kuidas peaks planeerima kursusel tunde.

Minu koostatava ainekava õpiväljund: õpilane võrdleb erinevaid loodusvööndeid ning koostab ja toob välja erinevate taimede ja loomade kohastumise iseärasused erinevates loodusvööndites.

Ühe tunnikava õppeväljundiks koostab mõistekaardi kliima mõjust loomade kohastumisele erinevates loodusvööndites.

Tunni ülesehitus võiks olla selline, et üks tund induktiivse ülesehitusega ja teine deduktiivsega.  Tunnikava mõistlik koostada LeMill keskkonnas, kus olemas vajalik vahend. Hea oleks kasutada portfooliot, kus sees kõik materjalid, mis seotud teemaga. Portfoolios olevate materjalide hindamiseks vajalik luua hindamismudel, milles konkreetsed  kriteeriumid välja toodud.

Õpiobjekt peaks olema loodud nii, et on kasutatav paljudes erinevates keskkondades ja kergesti ülesleitav tänu metaandmetele.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga