Kodutöö: Kohustuslik või mitte

Kolm poolt-argumenti:

  • õpilastele on väga vajalik osata oma töid korrektselt vormistada, kasutada tööde illustreerimiseks  diagramme, tabeleid jms., et oma elu lihtsamaks teha;
  • vajalik teada saamine litsentsides ja suhtlusmeedia kasutamise võimalustest õppetöös (blogimine ja materjalide avaldamine);
  • teave, kuidas interneti kasutada töövahendina

Kolm vastu-argumenti:

  • tunnijaotusplaanis pole kohta, kuhu informaatikatundi panna, sest kolm kohustuslikki eksamit on vaja lõpuks teha;
  • õpetajate tase on erinev ja ainealaselt  tulemuse taotlus ka erinev, seetõttu läbiva teemana;
  • suunavalikud panevad paika, millised valikained võtta;
  • meil peab olema selleks teatud materiaalne baas ja kvalifitseeritud informaatikaõpetajad

Sinu isiklik seisukoht koos põhjendusega:

Informaatikatund peab olema kohustuslik.

Infomaatikatunnis saadavad teadmised on kogu eluks vajalikud, sest väga palju on igasuguseid dokumente, avaldusi jm. vormistada. On hea, kui eelteadmised olemas, kuidas korrektselt vormistada ja lisaks võimalused oma elu lihtsamaks teha. Läbiva teemana võivad jääda oskused omandamata, sest aineõpetajate oskused ja teadmised ning soovid on erinevad. Algtõed tuleks informaatika tunnis paika panna. Lisaks peaksid õpetajad peavad omavahel koostööd tegema (aineõpetaja koos informaatikaõpetajaga), et tagada parem tulemus: informaatikatunnis õpitu praktiline kasutamine erinevates ainetundides.

Õpilased peavad saama teadmisi, kuidas avalikus ruumis ennast väljendada, mida ja kui suures mahus tohib internetist materjale kasutada. Selleks vajalik teada litsentsidest ja autoriõigustest. Käitumisest interneti avarustes.

 

 

Kodutöö: Õpisüsteemi prototüüp

Ülesandeks oli koostada eelnevatele rühma- ja individuaalsetele kodutöödele tuginedes oma õppetüki prototüüp. Meie (Piret, Helle, Meelis) valisime oma e-õppekeskkonnaks Moodle, kuhu ühistöö tulemusena koostasime relvõppe e-kursuse  prototüübi. Meie ühisloome algmaterjal valmis Google docsis, mida pidevalt täiendasime ja muutsime. Lisaks tegime veel individuaalselt igaüks oma mooduli kohta materjale, mis asuvad kas siis Lams või LeMill keskkondades. Lõpuks liites kõigi rühmaliikmete individuaalsed sooritused, saimegi koostada Relvaõppe e-kursuse, mis asub suletud õpikeskkonnas Tallinna Ülikooli Moodles..