Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud: lõputöö.

Lõputööks oli õpikeskkondade video rühmatöö.

Meie rühm (Piret Joalaid, Meelis Pernits ja mina) tegi lõputööna video Kaitseliidu Koolis  kasutatava ”Taktikalise treeneri” tutvustusest. 2004. aastal alanud projekti raames on läbi viidud üle 50 harjutuse ning edaspidise töö lihtsustamiseks ongi see video vajalik, nii et sellel on konkreetne praktiline väljund.

Protsess algas individuaalselt stsenaariumi koostamisega (Helle), musta materjali filmimisega (Meelis) ja teksti väljatöötamisega (Piret). Hiljem järgnesid fotode töötlemine (Helle) ja heli (Audacitys Piret) ning kõikide elementide liitmine ühtseks videoks (Meelis).

Helle stsenaarium oli järgmine:

Liht-stsenaarium “Taktikaline treener”

SISSEJUHATAV STSEEN

 Pilt: piltide vaheldumine on ühtlaselt rütmiline (5 sek); seda alustab logo (vapp), vaated siseruumidest, militaristlik koosviibimine, portreed, maakaardid. Slaidid lähevad üle filmitud klippideks (pildi rütm katkeb)

 Heli: jutustaja hääl. Sissejuhatus teemasse’Taktikaline treener’ ja mis see täpsemalt on. Alustuseks tutvustab mõne lausega teemat Taani koolituse kaudu. Jutustaja hääl ja loomulik taustaheli on läbiv kogu filmiklipis.

Märkused:  kuna jutustaja hääl on filmis juhtiv või primaarne, on pilt sellele toetavaks taustaks. Fotode ja klippide alla lisanduvad “subtiitritena” täiendavad märkused kaadri sisu kohta. Materjal pildistatakse/filmitakse koolitusprotsessist (siseruumid, nt fotod “Kursus ‘Taktikaline treener’ Taanis” ja klipid ja  fotod seminariruumis).

I. STSEEN

1. pilt: Seminar. Vaade klassi ees seisvale õpetajale, osutab kaardikepiga maakaardile seinal. Üldplaan. 10 sek.

Heli: jutustaja hääl ja tausta heli klassist.

Subtiitrid.

 2. pilt: Vaade klassile, sõdurid istuvad pinkide taga ja märgivad üles õpetaja öeldut. Põrandal on märgata suurt maakaarti. Üldplaan, panoraam p>v (paremalt vasakule). Panoraami lõppedes zoom-in sõduritele, lõpetab  keskplaan.

Heli: jutustaja hääl ja tausta heli klassist.

Märkus: ‘Taktikaline Treener’, millele jutustaja korduvalt viitab, näib olevat põrandale asetatud suur maakaart nuppudega. Otsesõnu jutustaja seda ei maini.

 3. pilt: vaade kordub, panoraamvõte algab klassi ees rääkivast õpetajast ja liigub sõduritele pinkide taga. Panoraam. üldplaan.

Heli: jutustaja hääl ja tausta heli klassist.

II STSEEN

 1. pilt: Töötoa formaadis õppetund. Põrandal on suur maakaart. Õpilased on põlvili kaardi kohal, üks õpilane istub sellel ja kirjutab sinna midagi, näha on ka nuppe kaardil. Vaade ülalt alla (nn kure perspektiiv), keskplaan.

Heli: jutustaja hääl ja tausta heli klassist.

Subtiitrid.

2. pilt: kaadris on näha ainult detailset maakaarti, ühtlane otse zoom-in kaardi detailidele. Zoom. Kestus 11 sek.

 3. pilt: kaadris on kolm meest, kes seisavad kaardil nuppude vahel ja vaatavad alla kaarile. Üks mees osutab kaardikepiga mingile piirkonnale kaardil oma jalge ees. Panoraam ülalt alla. Kaadri lõpetab zoom-in maakaardile, kus näha on ainult nuppe > Suur plaan. Kaadri kestus kokku 13 sek.

4. pilt: Kaadris on üks istuv mees vihikuga. Panoraam ülalt alla viib vaate jälle maakaardile põrandal. Keskplaan.  Seejärel zoom-in viib kaadri suurde plaani, kus näeme erinevaid nuppe, mis sümboliseerivad üksusi – salku, sõidukeid või muid masinaid.

Kaadrisse ilmub mehe käsi ja liigutab nuppu “Helikopter”. Zoom. Kaader jääb püsima “Helikopteril”.

Heli: jutustaja hääl ja tausta heli klassist. Lisatud on helikopteri “üle lendav” heliefekt.
Subtiitrid.

 5. pilt: märkuse korras lisatakse slaid/foto viitega “õppuste juhile”. Pildil näeme kaht meest arutamas midagi maakaardi  kohal. Foto. Üld-keskplaan.

Heli: jutustaja hääl ja tausta heli klassist.

 6. pilt: Mees kükitab kaardi kohal, käes vihik, liigutab nuppe, korjab mõned ära, viib pilgu üles ja selgitab midagi. Üld-keskplaan. Kestus 25 sek.

Heli: jutustaja hääl ja tausta heli klassist.

 7. pilt: Maakaardi kohal kükitavad kaks meest, Vihikuga Mees ütleb teisele midagi, liigutab nuppe. Üld-keskplaan. kestus 9 sek.

Subtiitrid.

 8. pilt. Fotol on näha korraga koos mitu inimest… maakaardi kohal, peavad nõu, arutavad.

 9. pilt. Üldplaan klassist. Panoraamvõte. 4 sek. Selle lõpetab jällegi üks foto mehest, kes istub laua taga ja  peab raadiosidet.

 10. pilt. Näeme kaadris maakaardi kohal kükitavat meest, kes vaatab üles seinale projitseeritud videopilti (soomuk sõidab maastikul) ja mees osutab sellele näpuga. Lõpetuseks toob kaader pildi panoraamiga alla maakaardile, kükitav mees näitab seost videopildi ja maakaardi vahel. Üldplaan. kestus 12 sek.

Heli: Jutustaja hääl.

Subtiitrid.

 11. pilt. Näeme kaadris maakaarti ja sellele nuppe tõstvat mehe kätt. Kesk-suurplaan. Kestus 13 sek.

Heli: loomulik taustaheli, mees räägib midagi masinate liikumisest ja asetusest. Jutustaja häält siin pole!

III Stseen

1. pilt. Kokkuvõte. Vahelduvad mõned suurplaanis ja detailplaanis fotod: üksusi sümboliseerivad nupud maakaardil, nuppe liigutav käsi, nuppude asetused.

Heli: jutustaja hääl.

 Lõpp. Kestus kokku 3 min ja 8 sek.

Ja lõpptulemus asub siin

http://www.youtube.com/watch?v=lGJUZkH0giI&feature=youtu.be

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga