E-portfoolio ja pädevused

7. teema: http://opikeskkonnad.wordpress.com/2012/11/29/viimane-teema-e-portfoolio-ja-padevused/

E-portfoolioga puutusin põhjalikumalt kokku haridustehnoloogia magistriõppesse kandideerimisel. Varasemate teadmiste põhjal oli selge, et portfoolio on kunstnikel, modellidel, seega inimestel, kellel on vaja esitada oma loodud töid. Nüüd aga tekkis vajadus endal koostada e-portfoolio ja huvi teada saada, mis see on? Kulus päris palju aega arusaamisele, kuidas peaks e-portfoolio välja nägema ja siis hakkas tegevus peale. Minu e-portfoolio on koostatud weebly. com keskkonda ja kui valmis sai, siis mõne aja möödudes, oleks tahtnud seda täiendada või veidi muuta. Olin selle juba esitanud ning seetõttu jäid muudatused sisse viimata. Seoses selle nädala teemaga, vaatasin oma e-portfoolio uuesti üle, täiendasin oma Cv-d ja avaldatud materjalide lehte. Lisasin kooliblogide aadressid ja mõned juhendid, mida olen koostanud õppimise käigus. Mõnigi kord, kui mõtlesin oma portfoolio peale, sai selgemaks, et tulevikuks on mul midagi isikupärast olemas, mida vajan kui tahan kuhugile kandideerida. Minu e-portfoolio koosneb CV-st, läbitud koolitustest, avaldatud materjalidest, eesmärgist-motivatsioonist, miks kandideerisin magistriõppesse ja haridustehnoloogilistest pädevustest. Pädevuste hindamisel võtsin aluseks  ISTE haridustehnoloogilised pädevused õpetajatele.Kindlasti minu pädevused paranevad nii õpingute käigus kui ka igapäevase töö tegemisel. Minu e-porfoolio asub http://helleportfoolio.weebly.com/index.html

Arvan, et portfoolio annab uuele tööandjale minu tegemistest ja arengust parema ülevaate kui ainult CV-ga tutvumine. Juhul  kui kavatsen töökohta vahetada.

Lisaks lugesin läbi materjalid, mis puudutavad antud teemat. Sain sellest päris palju uut teada.

Ülemaailmselt on e-portfoolio valdkonna üks tuntumaid eestvedajaid Helen Barrett (2010) defineerinud e-portfooliot järgmiselt:  kogumik õppija poolt loodud, valitud, järjestatud, reflekteeritud ja esitletud materjalidest, tõendamaks õpitust arusaamist ja personaalset arengut teatud ajavahemiku jooksul. Olulise tähtsusega on õppija refleksioonid endaloodud materjalide kohta, aga ka refleksioonid arengu kohta portfoolios esitatud teemal. H. Barrett peab oluliseks, et e-porfoolios on kajastatud refleksioonid mineviku, oleviku ja tuleviku kohta.(Tammets, 2010)

Tulevikku vaadates võib hinnata, et e-portfooliost saab uut tüüpi dünaamiline CV, kuhu on salvestatud kogu elutöö, millest luuakse erinevates formaatides vaateid esitamiseks kas sõpradele ja perekonnale, koolile, tööandjale, tööintervjuul või sisseastusmiseksamitel (Tammets, 2010).

Uus lähenemine on oma pädevuste hindamine. See on praegu võib-olla veel vähe kasutusel, aga aja jooksul võib muutuda. Kui hakatakse rohkem hindama töötajate kvalifikatsiooni ning sellega seoses pädevusi, mida on töötaja omandanud ning mille arendamisele tuleks rohkem tähelepanu pöörata. Läbi pädevuste saab õppija ka ise oma arengut analüüsida ja hinnata ning teha järeldusi, kuhu edasi minna.

Pädevuspõhine koolitus on protsess, mille käigus muutub õppimine õpetaja-keskselt lähenemiselt õppurile või kasutajale ja töökohale fokuseerituks ning tulemusi ei mõõdeta ajas, vaid teatud oskuse omandamises. Ehk, kui esitletakse teatud pädevuse omandamist, esitletakse, oskust või võimet midagi teatud olukorras teha, demonstreeritakse õpitu väljundit (Laanpere, Tammets, 2009).

Portfoolio toetab pädevuspõhist hindamist eelkõige seeõttu, et võimaldab lihtsal viisil koguda, hallata, esitleda autentseid tõendusmaterjale oma pädevuste ja nende kujunemise protsessi kohta, mis on üheks pädevuspõhise hindamise eelduseks. Enamik portfoolio loomist toetavatest keskkondadest võimaldavad üles laadida erinevat tüüpi faile ja siduda need reflektsiooniga. Mitmed keskkonnad liiguvad aga selles suunas, et tõendusmaterjale oleks võimalik siduda pädevusmudeliga, mis on eelnevalt näiteks kutsestandardi kujul keskkonda sisestatud. (Laanpere, Tammets, 2009).

Igatahes on e-portfoolio koostamine ja täiendamine üsna arendav tegevus ning võib-olla tulevikus kasutan mõnda teist keskkonda, kui tekib vajadus veel põhjalikumaks enesehinnanguks.

Kasutatud allikad:

1.  Laanpere, M; Tammets, K. (2009). Õpetajate kogukonnad ja portfooliod. Kai Pata ja Mart Laanpere (Toim.). Tiigrihüpe: haridustehnoloogia käsiraamat (31 – 48). TLU Informaatika instituut: Iloprin  Loetud aadressil: http://www.scribd.com/doc/13822390/Tiigriraamat

2. Tammets, K. (2010). E-portfoolio mõiste. Loetud aadressil: http://portfooliokursus.wordpress.com/lugemismaterjal-1/1-nadal-e-portfoolio-moiste-ja-naited/

3. Tammets, K. (2010). Erinevad e-portfoolio tarkvarad, tüübid, standardid.  Loetud aadressil http://portfooliokursus.wordpress.com/lugemismaterjal-1/erinevad-e-portfoolio-tarkvarad-tuubid-standardid/

4. Tammets, K. (2010). Pädevuspõhine koolitus. Loetud aadressil http://portfooliokursus.wordpress.com/lugemismaterjal-1/padevuspohine-koolitus/ 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga