Õpihaldussüsteemide head ja vead.

Lugedes algul läbi kõigepealt eestikeelse lühikonspekti (H. Põldoja) ja siis veel lisad, läks minu jaoks teema üsna segaseks. Analüüsides loetut, tulin arusaamisele, et õpetaja omalt poolt loob õppekeskkonna valides meetodid ja õpilane selles keskkonnas peaks jõudma õpetaja poolt soovitud tulemuseni. Kui ma eelmises postituses rõhusin rohkem avatud keskkonnale, tutvudes õpihaldussüsteemide heade ja vigade arutelule, arvan, et pigem oleks mõistlik kombineerida erinevaid süsteeme. Samas avatud süsteeme võiks hakata kasutama mingil määral üldhariduskoolide, et õpilastel tekiks arusaam/harjumus avatud ruumis suhtlemiseks. Kui tõin välja õpilaste erinevuse  teadmiste omandamisel, siis kindlasti on ka õpetajate soovid jõuda tulemuseni erinevad. E-õppekeskkonna loomisel peab arvestama eesmärgiga, milleni tahetakse jõuda, kasutades erinevaid võimalusi õppija kaasamiseks õppeprotsessi, mis aga ei tähenda, et õpetaja seal ei osale. Mõlema osavõtt on vajalik nii suletud kui ka avatud keskkonnas.

Positiivse poole pealt meeldis mulle David Wilkinsi http://dwilkinsnh.wordpress.com/2010/05/12/a-defense-of-the-lms-and-a-case-for-the-future-of-social-learning/

teemaarendus, kus ta lõpuks toob välja, mida tema tahab ehk mida ta arvab. Ta tahab, et õppida oleks võimalik igal ajal ja igas kohas, kasutades sealjuures erinevaid võimalusi, sest kui on palju õppijaid, siis peab arvestama ka sellega, et mis sobib ühele ei pruugi sobida teisele. Oleks võimalus avalikult oma arvamust avaldada (blogides), omavahel suhelda erinevates suhtlusportaalides, osaleda videokonverentsidel, kuulata videoloenguid jne. Kuid arvatavasti jääb mingi osa õppest suletud keskkonda, klassidesse, kus toimub õpetaja-õpilase suhtlus, kus õpilane saab uusi teadmisi vahetult õpetajalt ja ka konkreetset tagasisidet õpitu kohta. Kõike seda tuleb aga teha paindlikult.

Ise ei ole väga palju kokku puutunud õpihaldussüsteemidega. Tiigrihüppekoolitusel sain teadmisi VIKO keskkonnast, aga seda kasutama ei hakanud. Ma ei saanud selle vajalikkusest tol hetkel aru. Hiljem puutudes kokku Moodle keskkonnaga, oli hoopis teine tunne. Olles koolitusel, sattusin Moodlest kohe vaimustusse ning kui siis veel tutvustati, et selles keskkonnas on võimalus kõikidel õppeainetel kursusi teha ning õppetööd seeläbi huvitavamaks muuta, suurenes minu huvi veelgi. Kui nüüd tagasi tulla eelmise teema blogimise juurde, siis oli arutelus ka see. et kõik õpetajad ei lähe uuendustega kaasa. Võin oma kogemuse siia juurde lisada. Tulles tagasi Moodle koolituselt täis entusiasmi, siis ei õnnestunud mul kolleege kaasata kohe. Esialgu sain asja nii kaugele, et kooli tehti Moodle konto. Jahtusin maha minagi, sest oli just tulemas uus õppekava. Nüüd kolm aastat hiljem avaldas kolm kolleegi juba soovi luua Moodlesse kursusi. It-juht aga ei saavinud Moodlit administreerida, mistõttu võtsin administraatori rolli, aga ei ole minema visanud ka mõtet ise kursus luua. Õnneks õpihaldussüsteemide kursusel on see teema päevakorral. püüan siis edendada Moodle keskkonda oma koolis. Nii, et tegelikult tuleb  päris palju selgitada kolleegidele uute meetodite tõhususest ja loota, et õpetajad hakkavad järjest rohkem aru saama uuenduste vajalikkusest.

Nüüd siis konkreetselt Moodle juurde:

1) positiivne pool – teemadele palju lisavahendeid ja tegevusi

saab teema sulgeda, kui läbi võetud

vajadusel täiendada

ühe kursuse teemad kõik ühes kohas koos

hindamisvõimaluse olemasolu

õpilane saab vabalt valida aja õppimiseks

õpilane saab tagasisidet  õpingute kohta

Moodlel on olemas kõik vahendid, mis vastavad konspektis ( H. Põldoja ) välja toodud õpihaldussüsteemi definitsioonile:

  • õppijate kaasamise vahendid (rühmatöövahendid, portfoolid)
  • suhtlusvahendid (foorum, jututuba, keskkonnasisesed kirjad)
  • õppematerjalide loomise ja edastamise vahendid
  • personaalsed töövahendid (kalender, järjehoidja)
  • kursuse läbiviimise vahendid (kodutööde haldus, testide läbiviimine, hindamine)
  • haldusvahendid (kasutajate haldus, kursuste haldus)
2) negatiivne pool – õpetajal, kellel pole kogemusi, on vaja abi, mis võib veidi tema   motivatiooni vähendada
kursuse loomine võtab algul kindlasti palju aega, mis küll hiljem ennast ära tasub
George Siemens on oma artiklis http://www.elearnspace.org/Articles/lms.htm välja toonud selle, et lineaarne, ühesuunaline õppetöö ei tööta tänapäeva üleküllastunud infoühiskonnas. Selleks on vaja luua õpikeskkond, mis arvestaks  paljude võimalustega (suhtlus, väljendus, dialoog, rühmafoorum jne.).

 

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga