Kodutöö: Ainetevaheline õpiprojekt

Lisan õpiprojekti taas veel kord. Millegipärast tundus mulle, et selle postitus oli mul vales kohas.

Ühine õpiprojekt.
Kuulun töögruppi järgnevate liikmetega:  Kristel Tereping ja Ülle Juuse-Tumak

Ühise arutelu tulemusena kujunes meie õpiprojekti teemaks: ” Klienditeeniduse eriala suvepraktika kohtade registreerimise süsteem.”
Rühmatöö asub Kristeli blogis: siin

Meie rühmatöö koduleht: http://eykinformaatikadidaktika.wordpress.com/

 

Postituse link: http://www.htk.tlu.ee/wordpress/dippler/kristere/2014/04/27/ruhmatoo-2/

Kodutöö: Tunnikavad

Koostasin tunnikavad kursusekavale
Arvuti töövahendina lasteaias.

Tunnikava NR 1: Dokumentide loomine ja jagamine ühistööks

Tunnikava NR 2: Failide süsteem Google Drives

Tunnikava NR 3: Helifaili loomine programmiga Vocaroo

Kuna iga tundi ma eraldi ei hinda ja sellist hinnangut nagu koolis kasutatakse, ka ei soovi rakendada, siis arvan, et piisavaks motivatsiooniks kursuslastele on koostatud tööde arvestus. See arvestus kuulub kogu kursusematerjali kohta ja kursuse läbinuks loen alles siis kui õppija on kõik nõutud ülesanded sooritanud.
Iga tabelis märgitud ülesande eest saab kursuslane märgitud lahtri. See saab olema justkui sooritatud tööde edenemisriba.

Mõtted mõlguvad ka õpimärkide suunas, millega puutusin kokku ülikoolis Hans Põldoja loengus. Need oleks tõeliselt head kinnitused, et loodud materjal on vastu võetud koolitaja poolt. 

Kursuslaste soorituste ülevaade/edenemine: Tehtud tööd koolitusel “Arvuti töövahendina lasteaias.”

 

Kodutöö: Informaatika ainekava

Koostasin kursuse kava lasteaiaõpetajatele. Sellise kava koostamise mõte tuli päris reaalsest elust ja vajadusest. Töötades lasteaias, puutun kokku iga päev õpetajatega ja näen ning kogen kui kartlikud on õpetajad tehnoloogiat kasutama. Koostatud kursuse loodan käivitada sügisel, uuel õppeaastal.

Informaatikaalane kursuse kava “ Arvuti töövahendina lasteaias. ”