Kodutöö: Tagasiside kursusele

Kursus “Õppedisaini alused” oli üks esimesi, millega kokku puutusin taas õppima asununa. Kohe tuli tuttavaks saada õppedisaini mudelitega ja kursuse ehk õpiobjekti loomisega rühmatöös. Tutvusin põhjalikult kahe õppedisaini mudeliga: Merrill`i ja ADDIE. See viimane tundus mulle olema tuttavam ja sõbralikum.

Kohe tuli kiirelt harjuda blogipõhise õppimise, tööde esitamise ja eneserefleksiooniga. Lisandus mitmeid erinevaid keskkondi, mida oli vaja katsetada ja neis midagi luua. Kui WordPress oli ammusest tuttav, siis Dippleri seadistamisega pidin veidi vaeva nägema. Kõik tundus keeruline. Kuna kursus vahepeal justkui seiskus, siis nii mõnigi esialgne mõte ja arusaam ununes ja idee teostamine takerdus. Kursuse lõppfaasis lisandusid veel mõned keskkonnad, millega tuli tutvust teha: Lams, MyUdutu. Selleks hetkeks oli õpiobjekt valminud ja asjast parem arusaam.

Mulle oli oluline luua Merrill`i mudeli järgi õpiobjekt, millest ka kasu on. Sõnastada õpiväljundid. Suureks abiks oli mudelit eeskujuks võttes ülesannete jada koostamine. Ma pole varem kunagi ka piltlugu ega õppetüki prototüüpi koostanud. Nende ülesannete lahendamisega selgines ka kogu arusaam õppedisaini vajalikkusest.

Mulle väga meeldis MyUdutu ja kavatsen seda kindlasti edaspidi kasutada.

Kodutöö: Õpetamise strateegia LAMS diagrammina

Lams-ülesanne-parandus

1. Jutustan (Tell) – räägin õppetükist, selgitan mida õppima hakkame, selgitan välja, mida laps teab ja teada tahab
2. Demonstreerin (Show) – näitlikustan vahendeid kasutades protsessi
3. Annan ülesande (Do) – laps lahendab ülesannet
4. Küsin (Ask) – vaatame tulemust, analüüsime ja arutleme tulemuse üle
5. Jutustan, demonstreerin ja näitlikustan – näitlikustan koos selgitustega vahendeid kasutades protsessi
6. Annan ülesande (Do) – laps lahendab ülesannet
7. Küsin (Ask) – vaatame tulemust, analüüsime ja arutleme tulemuse üle
8. Annan ülesande (Do) – laps lahendab ülesannet
9. Küsin (Ask) – vaatame tulemust, analüüsime ja arutleme tulemuse üle
10. Kiidan ja tunnustan sooritatud ülesande eest