Kodutöö: Õpetamise strateegia

Probleem: Laura soovib kahte küllatulevat mängukaaslast kostitada maitsvate kohvikukookidega. Laura läheb kohvikusse neid ostma, võttes kaasa kõik sendid oma rahakassast.

Ülesannete jada:

  • Raha sorteerimine (võrdlemine, milliseid sente on rohkem, milliseid vähem)
  • Arvutamine (täiskümnete kokkuarvutamine erinevaid sente kasutades)
  • Kohvikus ostmine, arvutamine kui palju selle raha eest saan (lapsel kaasas teatud summa erinevates sentides)

Õpetamise strateegia: Raha sorteerimine, hulkade võrdlemine, suurem kui/väiksem kui
Räägin (Tell) – Tutvustan erinevaid sente ja nende väärtust
Demonstreerin (Show) – kuidas jagan sendid hulkadesse
Annan ülesande (Do) – sorteeri oma hoiukassa sisu erinevatesse hulkadesse, arvestades sentide väärtust (üheväärtuselised kokku)
Küsin (Ask) – mitu hulka kokku said?
Räägin (Tell) – igas hulgas on erinev arv sente. Neid hulki saab võrrelda kahte moodi: *lugedes kokku lihtsalt sentide kui tükkide arv ja määrata hulga suurus teiste hulkade suhtes;
*arvutades kokku iga hulga sentide väärtus ja võrrelda hulki nende väärtuse järgi
Demonstreerin (Show) – loendan kokku kõik 1 sendised ja 50 sendised, sõnastan hulga suuruse ja võrdlen neid omavahel;
Arvutan (liidan) kokku 1 sendised ja 50 sendised, sõnastan tulemuse ja võrdlen kahte hulka omavahel
Annan ülesande (Do) – pane hulgad ritta väiksemast suuremani, arvestades sentide kui tükkide arvu hulgas, võrdle kahte hulka omavahel sõnadega on suurem kui
Küsin (Ask) – milline hulk on arvult kõige suurem
Annan ülesande (Do) – arvuta kokku summa oma hulkades, märgista arvukaardiga
Küsin (Ask) – millises hulgas on summa kõige suurem?
Annan ülesande (Do) – pane hulgad ritta väiksemast suuremani, arvestades hulga väärtust kogusummas
Küsin (Ask) – millises hulgas oleva rahaga saad sa osta rohkem kooke

Õpetamise strateegia: Arvutamine (täiskümnete saamine erinevaid sente kasutades)
Räägin (Tell) – et täiskümmet on võimalik kokku saada erinevaid sente kasutades
Demonstreerin (Show)
* 2sendine+2sendine+1sendine+5sendine = kokku 10 senti
* 5sendine+5sendine = kokku 10 senti
* 10sendine+10sendine = kokku 20 senti jne
Annan ülesande (Do) – jaga oma raha kõik 50 sendisteks hulkadeks
Küsin (Ask) – mitu 50 sendist kooki sa kohvikust osta saad?

Õpetamise strateegia: Kohvikus toimetamine ja ostmine
Räägin (Tell) – tutvustan kooke ja nende maksumust
Demonstreerin (Show) – valin välja koogid ja arvutan kokku nende eest makstava summa
Annan ülesande (Do)
* arvuta kokku, mitu 20 sendist kooki sa oma raha eest saad
* arvuta kokku, mitu 50 sendist kooki sa oma raha eest saad
Lõpptulemus: laps valib koogid, asetab karpi ja arvutab kokku summa kasutades 20 ja 50 sendiseid.

Kodutöö: Probleemipüstitus

Koos Kärdiga sai välja mõeldud siis esimene veebikursus. Esimesed mõtted panime kirja juba ülikooli seinte vahel. Edaspidist koostööd tegime keskkonnas GoogleDrive ja kasutasime ka Skype`i. See oli hea, et järgmiseks kontakttunniks oli suur kondikava valmis. Tänu Kärdi tublile tööle kontaktpäeval, sai meie kursus üsna kobedaks. Õppematerjali teema: “Õpime poodlema.”
Õpieesmärk:  Õpetada 6.-7. aastastele lastele raha kasutamist igapäevaelus
Õpiväljundid:
Laps tunneb rahatähti
Laps rakendab omandatud teadmisi poes kauba eest maksmisega
Laps mõistab, et raha saab teenida tööd tehes
Matemaatilised oskused:
Arvutamine 10 piires
Mõisted suurem/väiksem
Osahulgad
Sihtrühma kirjeldus: 6-7 aastased lapsed, kes alustavad raha kasutamist igapäevaselt. Varasemalt on selged numbrid 12-ni (lähtuvalt õppekavast, reaalselt enamasti 100-ni); laps oskab arvutada 10 piires; töö, palga, raha ja poest ostmise teemat on varasemalt käsitletud vestlustes.
Käsitletavad probleemid:
1. Sõbrale sünnipäevakingi ostmine, lapsevanem annab lapsele selleks 5 eurot.
2. Kaspar tahab osta endale taskuraha eest koomiksiraamatut, mis maksab 6 eurot.
3. Laura soovib kahte küllatulevat mängukaaslast kostitada maitsvate kohvikukookidega.
4. Maria tahab mänguasja poest osta endale putukate uurimise komplekti, mis maksab 10eurot.

Ülesannete jada ja muu leiab koostöös Kärdiga valminud dokumendist.
Link GoogleDrive`is: SIIN