One thought on “Submission for Värske ülesanne

  1. Vaatluspraktika analüüs.

    Haridustehnoloogide koolituse üheks ülesandeks oli vaatluspraktika. Kuna Tallinnas oli veel vaba koht Tallinna Reaalkoolis, siis olin vaatlusprektikal seal, mis toimus 10.oktoobril. Külastasime alguses algklasside maja ja õppealajuhataja tuvustas meile iPad-i kasutamist, eesmärkidest jne. See oli huvitav, kuna varem pole tahvelarvutitega kokku puutunud. Seejärel tutvustati meile peahoonet. Maja on ilus. Olime arvutiklassis, kus haridustehnoloog tutvustas oma tegemisi. Haridustehnoloogil oma kabinetti ei ole, jagavad arvutiõpetajaga ruumi. Haridustehnoloog Peale tunde toimuvad õpetajatele koolitused nii haridustehnoloogi juhendamisel, kui ka viivad läbi õpetajad, kes on midagi ise valmis teinud ja endal õnnestunud.
    Tahaks ka ise olla arvutiga rohkem sinasõber. Siiani tundus, et tunnen arvutit hästi. Nüüd tunnen, et pean seda veel õppima ja õppima. Tihti on õpetajad pöödunud minu juurde mingi murega, olen saanud neid aidata. Kui midagi täpselt ei tea, siis olen palunud aega, et asi endale selgeks teha ja siis õpetajaid aidanud.
    Kuigi on raske end haridustehnoloogi rollis ette kujutada, püüan end arendada igal võimalusel.
    Oleks soovinud, et vaatluspraktika oleks toimunud vähemalt 2-3 koolis, et oleks saanud rohkem kogemusi, sest vesteldes koolitusel osalejatega, siis arvamused vaatluskohtadest oli erinev.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *