Personal tools
You are here: Home Projekti täitmine Tehniline grupp Disaini sessioonid Täiendõpe
Document Actions

Täiendõpe

by Reelyka last modified 2006-04-19 17:24

Kokkuvõtted disaini sessioonidest täiendõppega

Disaini sessioon 7.märts 2006

Rollid:

 • täiendõppekeskus (TÕK) - koolitusjuht
 • kooliõpetaja - koolitusele tulija
 • koolitaja - lektor
 • tehniline töötaja?? - peab arvet koolituste üle, registreerib jm.


Soovid ePortfooliole:

 • Kursused võiksid olla kommenteeritavad, mitte hinnatavad
  • tagasiside kursusele
  • "Kommenteeri kursust" link
  • mitte hinnatav etteantud skaalal
 • Kursused võiksid olla kuvatud formaadis, millest nähtub nende vastavus õpetaja kutsestandardile. Selleks:
  • Iga kursuse nimetuse juures võiks olla ära näidatud, milliste kutsestandardi osadega antud kursus tegeleb.
  • Ja vastupidi: kutsestandardi juurest saab näha, et kui tahan vastavaid pädevusi arendada, siis milliseid kursusi peaksin valima.
  • Eeldab see kursuste analüüsi TÕK poolt, võib teha jooksvalt, et kursused, mis järjest plaanitakse ja käiku lähevad, vaadatakse üle lähtuvalt kutsestandardist.
 • Juhendamine / haldamine / administreerimine (TÕK)
  • automaatne või soovi korral käsitsi toimetatav kursuse algusest teavitamine ca. nädal (või vabalt valitud aeg) enne kursuse algust: portaali, mailile, e-postile, telefonile (registreerunu kontaktide alt leitav; siit johtuvalt peab kasutaja saama ära näidata, mil viisil soovib, et temaga kontakteerutakse; e-postile saatmine peaks olema võimaldatud keskkonna seest sarnaselt IVA-le)
  • peale kursuse lõppemist saavad kursuse lektor ja koolitusjuht saata osalenutele infot:
   • lisamaterjalid
   • tagasiside kokkuvõtted
   • uued kursused-koolitused samalt lektorilt või sarnasel (jätku) teemal
  • Küsimuseks eelmise puhul on, kuidas gruppe ePortfoolios moodustatakse, kui samad inimesed käivad erinevatel ja osaliselt samadel koolitustel (nt X käib koolitustel a,b,c ; Y käib a,c,d ja Z käib a,b,f : siis kuidas süsteemi korraldada mõistlikult, et 1) iga inimene saaks teadet uutest kursustest ainult ühe korra; 2) õige tagasiside jõuaks õigete inimesteni;
  • Kursuste andmebaasis peaks olema võimalik kohe registreeruda (kasutaja näeb registreeritud kursusi oma kalendris ja "Koolituste planeerijas".
  • TÕK vajab haldamisvahendeid, mis näitab, millal koolitus täitub (palju on veel registreerunuid puudu koolitusega alustamiseks)
  • Ettepanekute osa: soovid edasiste koolituste suhtes -> koolitusjuhile (teemade, lektori vm osas)
  • ?? Koolituse kalukulaator: lektori tasu, üldkulu lõiv, muud kulud, sotsmaks

Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: