Personal tools
You are here: Home Võrumaa lasteaiaõpetajate ja klassiõpetajate õppepäev
Document Actions

Võrumaa lasteaiaõpetajate ja klassiõpetajate õppepäev 17. novembril 2010

What Meeting
When 2010-11-17
from 09:15 am to 02:15 pm
Where Johannese kool Rosmal
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
by Kai Võlli last modified 2010-11-22 11:22 AM

Johannes Käisi 125. sünniaastapäeva ürituste raames toimus 17. novembril 2010 Võrumaa lasteaiaõpetajate ja klassiõpetajate õppepäev Johannese koolis Rosmal


Johannes Käisi 125. sünniaastapäeva ürituste raames toimus  17. novembril 2010 Võrumaa lasteaiaõpetajate ja klassiõpetajate õppepäev Johannese koolis Rosmal.

Õpetajad tutvusid Rosma lasteaia ja kooli üldise töökorraldusega, räägiti koostööst lastevanematega ja waldorfpedagoogika tõekspidamistest.

Õpetajatele tutvustati loodusainetega seotud vaatluste läbiviimise võimalusi  lasteaiarühmas ja algklassides. Vaatlused põhinevad  7. klassi optikaõpetusel, mis andis õppepäevalistele võimaluse tutvuda camera obscuraga. Palju elevust ja huvi tekitas eurütmia. (Eurütmia pakub igas eas inimestele võimalust   tunnetada end erinevate meeltega.)

Johannes Käisi Seltsi juhatuse liikmed tutvustasid Võrumaa õpetajatele seltsi tegevusi ja eesmärke.

 


Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: