Personal tools
You are here: Home Käisi-uurimusi ● Nõukogude pedagoogika ja kool
Document Actions

● Nõukogude pedagoogika ja kool

by Jana Järvsoo last modified 2006-09-29 02:06 PM

Ajakirjas Nõukogude pedagoogika ja kool (hilisem Eesti pedagoogika ja kool) ilmunud uurimusi Johannes Käisi kohta.

1. Ivask, A. Rühmatöö  J. Käisi pedagoogilises süsteemis. - Nõukogude pedagoogika ja kool. Tartu: TRÜ; VÕT; 1969; nr 5.

2. Laane, K., Birk, V. Johannes Käisi elu ja pedagoogiline tegevus. - Nõukogude pedagoogika ja kool. Tartu: TRÜ; VÕT; 1969; nr 5.

3. Liiv, R. Tööjuhendite menetlus ja õppetöö individualiseerimine kodanlikus Eestis. - Nõukogude pedagoogika ja kool. Tartu: TRÜ; VÕT; 1969; nr 5.

4. Nurk, A. Üldõpetus kodanliku Eesti koolides  ja  J. Käisi osa selle põhjendamisel. - Nõukogude pedagoogika  ja kool. Tartu: TRÜ; VÕT; 1969; nr 5.

5. Pedajas, M.-I. J. Käis õpilaste ühiskondliku elu organiseerimisest. - Nõukogude pedagoogika ja kool. Tartu: TRÜ; VÕT; 1969; nr 5.

6. Praakli, K. Isiksuse kasvatamisest  J. Käisi pedagoogikas. - Nõukogude pedagoogika ja kool . Tartu: TRÜ; VÕT; 1969; nr 5.

7. Udras, A. Õppeainete kontsentratsiooni põhimõte J. Käisi pedagoogilises süsteemis. - Nõukogude pedagoogika ja kool. Tartu: TRÜ; VÕT; 1969; nr 5.

8. Vallner, A. Kodulugu kodanliku Eesti koolides  ja  J. Käisi osa selle põhjendamisel. - Nõukogude pedagoogika ja kool. Tartu: TRÜ; VÕT; 1969; nr 5.

9. Elango, A. Ideoloogilisi võitlusi pedagoogika rindel kodanlikus Eestis. - Nõukogude pedagoogika ja kool. Tartu: TRÜ; VÕT; 1972; nr 6.

10. Mets, A. Nikolai Kann. - Nõukogude pedagoogika ja kool. Tartu: TRÜ; VÕT; 1972; nr 6.

11. Elango, A. Nõukogude pedagoogika retseptsioon Eesti NSV-s 1940-1973. - Nõukogude pedagoogika ja kool. Tallinn: HM; TRÜ; VÕT; ÜPUI; 1975; nr 12.

12. Horm, V. Jüri Annusson ja tema osa kodanliku ühtluskooli rajamisel ja uuendamisel. - Nõukogude pedagoogika ja kool. Tallinn: HM; VÕT; ÜPUI; 1978; nr17.

13. Arold, V. J. Käisi seisukohti kooliaianduse alal. - Eesti kirjanike ja kultuuritegelaste pedagoogilisi seisukohti. Nõukogude pedagoogikaja kool; Elango, A., koostanud. Tallinn: HM; VÕT; ÜPUI; 1980;  nr 21

14. Horm, V. Johannes Käisi pedagoogilisi seisukohti tema publitsistliku tegevuse valgusel. - Eesti kirjanike ja kultuuritegelaste pedagoogilisi seisukohti. Nõukogude pedagoogika ja kool; Elango, A., koostanud. Tallinn: HM; VÕT; ÜPUI; 1980;  nr 21

15. —. Noor Johannes Käis loodusõpetuse õpetajana. (Aastad 1903-1917). - Eesti kirjanike ja kultuuritegelaste pedagoogilisi vaateid. Nõukogude pedagoogika ja kool; Elango, A, koostanud. Tallinn: HM; VÕT; ÜPUI; 1983; nr 31

16. Metsis, L. Õppetöö organiseerimine kodanliku Eesti algkoolis kuni kuueklassilise kooli kohustuse kehtestamiseni (1930.a.). - Eesti kooli arengu radadelt.Nõukogude pedagoogika ja kool; Elango, A., koostanud. Tallinn: HM; VÕT; ÜPUI; 1983; nr 32

17. Erm, M. Õpetajad-humanitaarteadlased ja nende panusest eesti kultuurilukku. - Õpetaja osast eesti kultuuriloos. Nõukogude pedagoogika ja kool; Rannap, H., koostanud. Tallinna: HM; VÕT; ÜPUI; 1985; nr 36

18. Horm, V. Alleks Vallneri pedagoogitee. - Progressiivseid ideid Eesti pedagoogilise mõtte arengus. Nõukogude pedagoogika ja kool. Elango, A., koostanud. Tallinn: VÕT; ÜPUI; 1989; nr 41

19. Ilves, A. Poleemika õpetajate seminaride ümber. - Progressiivseid ideid Eesti pedagoogilise mõtte arengus. Nõukogude pedagoogika ja kool. Elango, A., koostanud. Tallinn: VÕT; ÜPUI; 1989; nr 41

20. Mets, A. Reformpedagoogiliste ideede kajastumine ajakirjas "Eesti Kool" (1935-1940). - Progressiivseid  ideid Eesti pedagoogilise mõtte arengus. Nõukogude pedagoogika ja kool. Elango, A., koostanud. Tallinn: VÕT; ÜPUI; 1989; nr 41

21. —. Reformpedagoogiliste ideede kajastumine ajakirjas "Kasvatus" (1931-1940). - Progressiivseid ideid Eesti pedagoogilise mõtte arengus. Nõukogude pedagoogika ja kool. Elango, A., koostanud. Tallinn: VÕT; ÜPUI; 1989; nr 41

22. Muoni, H. Loogika, psühholoogia ja pedagoogika ring Tartu Ülikoolis. - Õpetaja ja kooliajalugu. Eesti pedagoogika ja kool. Elango, A., Rannap, H., koostanud. Tallinn: EHA; ÜPUI; 1992; nr 46

23. Arold, V. Koolinõunike osa eesti kooliaianduse arendamisel. - Koolinõunikud koole nõustamas. Eesti pedagoogika ja kool. Rannap, H., koostanud. Tallinn: ÜPUI; 1998; nr 49

     Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: