Personal tools
You are here: Home Käisi-uurimusi ● Koolile pühendatud elu
Document Actions

● Koolile pühendatud elu

by Jana Järvsoo last modified 2006-09-29 02:06 PM

Koolile pühendatud elu. Johannes Käis 1885-1950. F. Eisen, koostanud. Tallinn. 1985


Sisukord:

Ferdinand  Eisen. Silmapaistev eesti pedagoog Johannes Käis   ........................................ 5
Inge  Unt. Johannes Käisi didaktilise süsteemi areng.. .......................................................16
Valter Horm. Johannes Käis—algõpetuse metoodika uuendaja 1920.—1930. aastatel..... ..... 44
Jaan Eilart. Johannes  Käis Ioodusõpetuse metoodika ja  koolifenoloogia rajajana .............. 62
Karl Laane. Johannes Käis ja õpilasomavalitsus Võru Õpetajate Seminaris.......................... 78
Reet Liimets-Sorokina.  Johannes Käisi mõjust didaktika arengule Nõukogude Eestis.......   92
Heino Liimets. Johannes Käisi teest nõukogude pedagoogikasse  ..................................   106
Valter  Horm. Koolile pühendatud elu. Johannes Käisi elukäik  ......................................... 114
Johannes Käisi tööde bibliograafia.   (Koostanud Valter Horm.)  .....................................   155
Resümeed    ...................................................................................................................163
Isikunimede  register   ....................................................................................................171Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: