Personal tools
You are here: Home Sündmused Tänupäev Käisi preemia väljaandja, Peri POÜ auks
Document Actions

Tänupäev Käisi preemia väljaandja, Peri POÜ auks

by Kai Võlli last modified 2008-06-16 11:22 PM

12. juunil alustas paar tosinat Johannes Käisi austajat päeva Põlva kalmistul: Johannes Käisi Selts koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga korraldasid Põlvamaa-reisi, et tänada Peri Põllumajandusosaühingut pedagoogide Johannes Käisi preemiaga tunnustamise eest. 1985 algatas Eduard Vilde nim kolhoosi Johannes Käisi pedagoogilise pärandi hoidmise ja üleriigilise pedagoogide töö tunnustamise preemia. Peri POÜ on kolhoosi õigusjärglasena Käisi-seltsi juhatuse esildiste alusel preemiat välja andnud tänaseni. 23 aasta jooksul on preemia pälvinud 24 Põlvamaal ja 21 mujal Eesti töötavat pedagoogi või pedagoogilist kollektiivi. Mälestusminutid Johannes Käisi ja seltsi asutaja pedagoog Paul Lehestiku kalmul, Rosma Johannese kooli õpetuse käisilikkus (õpetaja Külli Volmer) ning Käisi pärandi hoidmine ja talletamine (prof Inge Unt) sillutasid tee preemia laureaatide vestlusringiks, kus muuhulgas meenutas oma lelle Johannes Käisi Audru õpetaja Tiiu Jalakas (preemia laureaat 2001.a). Huvitav ja elamuslik oli tutvumine põllumeeste tööga Peri POÜ-s, mida muhedal moel vedas Sulev Peets, kes meiega tegi kaasa pea kogu reisi.

Tagasiside Johannes Käisi laureaatide tänukohtumisest.

1. Vajalik ja igati eetiline ettevõtmine
2. Rohkearvuline osavõtt paljudest  Eestimaa paikadest
3. Igati korrektne, huvitav, viimse detailini läbimõeldud ja läbi viidud—lühidalt SUPER. Suurimad tänud ürituse peaorganisaatorile , Tiiu Kiudorvile.
4.  Iga detail oli täpselt läbi mõeldud. Huvitavaks tegi selle päeva  mitmekesine sisu:
__Johannes Käisi kalmu külastus, lillede asetamine , meenutused lahkunu kalmul
__Johannes Käisi sünnikodu õuel meenutused, ühispildistamine
__Johannes Käisi pedagoogilise pärandi meenutused Rosma koolis
__Tutvumine Peri OS tööde ja tegemistega ning laureaatidele preemiate väljaandmisega seotud inimeste tänamine
__Kokkuvõttev konverents  Tsäitares Johannes  Käisi pedagoogilise pärandi osast Johannes Käisi laureaatide töödes ja tegemistes
__Päeva lõpetamine Paul Lehestiku kalmul Värskas.

Mõtteid nähtu ja kuuldu põhjal:

Selline  üritus on vajalik ja kasulik, eelkõige mõtete ja kogemuste vahetamiseks , samuti uute ideede tekkimiseks.

Liigutav oli kogeda, et leidub nii toredaid inimesi väljaspool haridussfääri, kes oskavad ja tahavad haridust väärtustada ja selle heale käekäigule omaltpoolt kaasa aidata.

Mõtlesin tänutundes neile vanematele, kes on kasvatanud nii toredad ja õigetest asjadest hoolivad inimesed nagu Peri OÜ juhid  läbi aegade.

Suur rõõm ja rahulolu oli päeva lõpus nii täiuslikust päevast.

Sain uusi ideid, värskeid mõtteid ja tahtmise osaleda ka Johannes Käisi pedagoogiliste kirjutiste võistlustel.


Tänutundega Valve Peebu (Naha Algkooli direktor Põlvamaalt)
Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: