Personal tools
You are here: Home Sündmused Huvitav koolitund - õpilasvõistluse tulemused
Document Actions

Huvitav koolitund - õpilasvõistluse tulemused

by Kai Võlli last modified 2008-06-16 10:03 PM

“Huvitav tund”. 1.–6. klassi õpilastel oli võimalus kirjeldada ühte huvitavat koolitundi. Oodatud olid ka õpetajate kommentaarid tundide kohta. Võistlusele laekus 82 nõuetekohaselt vormistatud kirjutist Eesti erinevatest paikadest. Kahjuks jäi suur hulk töid hindamata, sest õpetajad ei olnud võistlusjuhendist täpselt kinni pidanud – andmed õpilase ja õpetaja kohta ei olnud kinnises ümbrikus, vaid töö peale kirjutatud. Kõige rohkem osavõtjaid oli Kuressaare Gümnaasiumist ja Elva Gümnaasiumist. Rõõmu valmistas see, et töid saadeti ka vene õppekeelega koolidest. Kirjeldatud oli kõiki I-II kooliastme tunde peale võõrkeelte. Meeldejäävamaks ja huvitavaks pidasid õpilased tunde, kus kasutati aktiivõppe meetodeid. Võistluse korraldamisele aitasid kaasa Hasartmängumaksu Nõukogu ja Elva Gümnaasium.


Tulemused:
1.–2. klass
I koht Robi Pärn (Tudulinna PK 2.klass, juhendaja õpetaja Regina Urb)
II koht Kristjan Mäeots (Kuressaare G 2.b klass, õpetaja Merle Tustit)
III koht Rebekah Ujuk (Tartu Descartes´i Lütseumi 2.a klass, õpetaja Küllike Kütimets)

3.–4. klass
I koht Lisette Jänes (Tudulinna PK 4.klass, õpetaja Regina Urb)
II koht Cärol Harkman (Tudulinna PK 3.klass, õpetaja Regina Urb)
III koht Ave Mägi (Kuressaare G 3.a klass, õpetaja Raina Tiidovee)

5.–6. klass
I koht Jane Kaju (Kuressaare G 6.a klass, õpetaja Grete Pihl)
II koht Helina Väli (Kuressaare G 5.b klass, õpetaja Sirje Mehik)
III koht  Hanna-Laura Türn (Rapla ÜG 5.b klass, õpetaja Ülle Mäekivi) ja
    Birgit Verbitski (Kuressaare G 6.a klass, õpetaja Grete Pihl)

Tööd, milles õpilase ja õpetaja kirjeldustest oli tunni kui terviku nägu kõige paremini väljaloetav, tunnustas žürii eriauhinnaga. Selle pälvis õpetaja Regina Urb Tudulinna Põhikoolist.

 ohannes Käisi Selts õnnitleb võitjaid ja tänab kõiki osavõtjaid ning võistluse korraldajaid, Elva Gümnaasiumi õpetajaid Kaja Lepikut ja Anne Koppelit.


Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: