Personal tools
You are here: Home Sündmused ● Kirjutiste võistlus
Document Actions

● Kirjutiste võistlus

by Jana Järvsoo last modified 2012-11-08 01:23 AM

1991   Algõpetuse materjalide konkurss
1993   Pedagoogilise sisuga artiklite ja kirjutiste konkurss
1996   Uue õppekava materjalide metoodiline mõtestamine
1997   Õppe-kasvatustöö individualiseerimine, diferentseerimine
1998   Koolielukorraldus
1999   Meenutuste kogumine
2002   Klassijuhatajatöö koolis 
           Kasvatustöö riiklikus õppekavas
2003   Õpilaste omaalgatused
           Arenguvestlused
2005   Johannes Käisi põhimõtete rakendamine koolielus
2006   Avastamisrõõmu ning lugemislustiga toas ja õues

2007   Tund - jäämäe veepealne osa õpetajatöös

2008   Tund - jäämäe veepealne osa õpetajatöös 2

2009   Tervislik õppekeskkond – hariduspüramiidi alus

2010    Tervislik õppekeskkond – hariduspüramiidi alus

2011    Individuaalsus ja sotsiaalsus

2012     Individuaalsus ja sotsiaalsus


Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: