Personal tools
You are here: Home Sündmused 2007. aasta kirjutiste võistluse tulemused
Document Actions

2007. aasta kirjutiste võistluse tulemused

by Kai Võlli last modified 2008-01-21 03:10 PM

HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI NING JOHANNES KÄISI SELTSI 2007. AASTA KIRJUTISTE VÕISTLUSELE “TUND – JÄÄMÄE VEEPEALNE OSA ÕPETAJATÖÖS” SAABUS 9 TÖÖD, ÜKS VÕISTLUSVÄLINE. TÖÖDE AUTOREID TUNNUSTATI JOHANNES KÄISI SELTSI AASTAKONVERENTSIL 18.01.2008. Tööd on Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumile üle antud 18.01. 2008.


Mariina Paesalu “Mis on lahti õpetajaga ja mida temaga ette võtta”
Tunnustus aktuaalse teema valiku ja käsitlemise eest.


Tiiu Kahar “Avastamine ja uurimine looduses avab tee mõtlemisele”
Tunnustus Johannes Käisi seisukohtade aktuaalsuse veenva tõestamise eest.


Malle Malling “Õpetaja – igavene õppija”
Tunnustus klassijuhataja rolli esiletõstmise eest pedagoogiliselt optimistlikul ja muhedal moel.


Margit Tõhk “Kallistan oma puud”
Tunnustus laste fantaasiat ergutava ja kavakindla looduskasvatuse emotsionaalse käsitlemise eest .


Heli Prii “Muuseumitunnid”
Tunnustus käisiliku lähenemise eest ajalooteemade avamisel.


Pille Rebane ja Inga Lokko “Võitlus varjatud passiivsusega koolitunnis”
Tunniustus õpilasi vastastikku innustavate ja toetavate õpitegevuste põhjaliku tutvustamise eest .


Ilme Kraaner “Iseseisva mõtlemise arendamine I kooliastmes”
Tunnustus õpilasi mõtlema ergutava tööviisi näitliku ja veenva käsitlemise eest.


Tiia Mikson “Kuulamine – vajalik õpioskus”
Tunnustus kuulamisoskuse edendamise kui pealiskaudsuse ja enesekesksuse ületamise võimaluse veenva esitluse eest.

Peep Leppik “Tund pedagoogilise psühholoogia peeglis”
Võistlusväline töö.Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: