Personal tools
You are here: Home Sündmused
Document Actions

Sündmused

Up one level
Johannes Käisi Seltsi tegevus:
● Üldkogud. Konverentsid by Jana Järvsoo — last modified 2012-11-08 01:19 AM
 
● Kirjutiste võistlus by Jana Järvsoo — last modified 2012-11-08 01:23 AM
 
Johannes Käisi Seltsi suvekool (Viljandi Ühendatud, from 2007-08-22 01:30 AM to 2007-08-22 04:45 PM) — by Külli Ragel
Johannes Käisi Seltsi suvekool “Tund – jäämäe veepealne osa õpetaja töös” 21.–22. augustil Viljandi Ühendatud Kutsekeskkoolis, Vana-Võidus
Aastakonverents 2007 (Tartumaa Keskkonnateenistuse hoone, Tartu Aleksandri 14, from 2008-01-18 01:00 PM to 2008-01-18 07:00 PM) — by priit
JKSi 2007. aasta konverents toimub 18. jaanuaril 2008. aastal Tartumaa Keskkonnateenistuse hoones, Tartu Aleksandri tn 14. Johannes Käisi Seltsi 2007. aasta tegevuste üldteema on “Tund – jäämäe veepealne osa õpetaja töös”. 2007. aasta üldteema “Tund – jäämäe veepealne osa õpetaja töös” on valitud arvestusega, et teemat saaks arendada ka järgneval aastal.
2007. aasta kirjutiste võistluse tulemused by Kai Võlli — last modified 2008-01-21 03:10 PM
HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI NING JOHANNES KÄISI SELTSI 2007. AASTA KIRJUTISTE VÕISTLUSELE “TUND – JÄÄMÄE VEEPEALNE OSA ÕPETAJATÖÖS” SAABUS 9 TÖÖD, ÜKS VÕISTLUSVÄLINE. TÖÖDE AUTOREID TUNNUSTATI JOHANNES KÄISI SELTSI AASTAKONVERENTSIL 18.01.2008. Tööd on Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumile üle antud 18.01. 2008.
Huvitav koolitund: üleriigiline võistlus 1.–6. klassi õpilastele by Kai Võlli — last modified 2008-02-26 06:29 PM
Johannes Käisi Selts kuulutab välja kirjutiste võistluse 1.–6. klassi õpilastele teemal ”Huvitav koolitund”. Õpilased kirjeldavad ühte tundi, mis on neile väga meeldinud. Ootame käsitsi kirjutatud jutte. Soovi korral lisab tunni andnud õpetaja omapoolse nägemuse lapse kirjeldatud tunnist, et lugejad saaksid parema ülevaate tunni käigust ja tegevustest. Tähtaeg 30. aprill 2008
Pedagoogiliste kirjutiste võistlus 2008 (, from 2008-06-01 09:35 PM to 2008-10-25 02:35 AM) — by Kai Võlli
Võistluse üldteema on "Tund – jäämäe veepealne osa õpetaja töös II". Võistlusele oodatakse ennekõike õpetajate ühistööd ja ainete lõimimist kajastavad kirjutisi. Võistlustöö saata aadressile kai@meis.ee kuni 24. oktoobrini 2008 e-kirja manustena. Tööde hindamisel arvestatakse järgmisi kriteeriume: 1) kirjutise seotus võistluse üldteemaga, kirjutise terviklikkus, lõpetatus ja järelduste esitamine. 2) esitatu veenvus (tõekspidamiste mõtestatus, kirjeldatud tegevuste või esitatud andmete analüüsi olemasolu, viited autoriteetidele oma tõekspidamiste tutvustuses, kirjandusallikate esitamise teemakohasus, näitlikustatus); 3) andmete kogumise / näitliku materjali valiku asjakohasus töö esimeses osas esitatust lähtuvalt; 4) esitatud seisukohti rakendamine töös, seisukohtade tutvustamine teistele pedagoogidele (tehtu ja kavatsused); 5) töö keelekasutus ja vormistus (teksti liigendamine ja keeleline ladusus, teksti arvutil vormistamise korrektsus; töö õigekirja kontrollimiseks soovitame kasutada spellerit). Võistlustöid hindab Johannes Käisi Seltsi juhatuse moodustatud töörühm. Töörühm teeb oma otsuse teatavaks hiljemalt 22. detsembriks 2008 ning auhinnad antakse üle seltsi aastakonverentsil 2009. aasta jaanuaris. Võistlustööd säilitatakse Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumis ja autorite nõusolekul avalikustatakse seltsi kodulehel.
Huvitav koolitund - õpilasvõistluse tulemused by Kai Võlli — last modified 2008-06-16 10:03 PM
“Huvitav tund”. 1.–6. klassi õpilastel oli võimalus kirjeldada ühte huvitavat koolitundi. Oodatud olid ka õpetajate kommentaarid tundide kohta. Võistlusele laekus 82 nõuetekohaselt vormistatud kirjutist Eesti erinevatest paikadest. Kahjuks jäi suur hulk töid hindamata, sest õpetajad ei olnud võistlusjuhendist täpselt kinni pidanud – andmed õpilase ja õpetaja kohta ei olnud kinnises ümbrikus, vaid töö peale kirjutatud. Kõige rohkem osavõtjaid oli Kuressaare Gümnaasiumist ja Elva Gümnaasiumist. Rõõmu valmistas see, et töid saadeti ka vene õppekeelega koolidest. Kirjeldatud oli kõiki I-II kooliastme tunde peale võõrkeelte. Meeldejäävamaks ja huvitavaks pidasid õpilased tunde, kus kasutati aktiivõppe meetodeid. Võistluse korraldamisele aitasid kaasa Hasartmängumaksu Nõukogu ja Elva Gümnaasium.
Huvitav koolitund - õpilasvõistluse tulemused by Kai Võlli — last modified 2008-06-16 10:05 PM
“Huvitav tund”. 1.–6. klassi õpilastel oli võimalus kirjeldada ühte huvitavat koolitundi. Oodatud olid ka õpetajate kommentaarid tundide kohta. Võistlusele laekus 82 nõuetekohaselt vormistatud kirjutist Eesti erinevatest paikadest. Kahjuks jäi suur hulk töid hindamata, sest õpetajad ei olnud võistlusjuhendist täpselt kinni pidanud – andmed õpilase ja õpetaja kohta ei olnud kinnises ümbrikus, vaid töö peale kirjutatud. Kõige rohkem osavõtjaid oli Kuressaare Gümnaasiumist ja Elva Gümnaasiumist. Rõõmu valmistas see, et töid saadeti ka vene õppekeelega koolidest. Kirjeldatud oli kõiki I-II kooliastme tunde peale võõrkeelte. Meeldejäävamaks ja huvitavaks pidasid õpilased tunde, kus kasutati aktiivõppe meetodeid. Võistluse korraldamisele aitasid kaasa Hasartmängumaksu Nõukogu ja Elva Gümnaasium.
Tänupäev Käisi preemia väljaandja, Peri POÜ auks by Kai Võlli — last modified 2008-06-16 11:22 PM
12. juunil alustas paar tosinat Johannes Käisi austajat päeva Põlva kalmistul: Johannes Käisi Selts koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga korraldasid Põlvamaa-reisi, et tänada Peri Põllumajandusosaühingut pedagoogide Johannes Käisi preemiaga tunnustamise eest. 1985 algatas Eduard Vilde nim kolhoosi Johannes Käisi pedagoogilise pärandi hoidmise ja üleriigilise pedagoogide töö tunnustamise preemia. Peri POÜ on kolhoosi õigusjärglasena Käisi-seltsi juhatuse esildiste alusel preemiat välja andnud tänaseni. 23 aasta jooksul on preemia pälvinud 24 Põlvamaal ja 21 mujal Eesti töötavat pedagoogi või pedagoogilist kollektiivi. Mälestusminutid Johannes Käisi ja seltsi asutaja pedagoog Paul Lehestiku kalmul, Rosma Johannese kooli õpetuse käisilikkus (õpetaja Külli Volmer) ning Käisi pärandi hoidmine ja talletamine (prof Inge Unt) sillutasid tee preemia laureaatide vestlusringiks, kus muuhulgas meenutas oma lelle Johannes Käisi Audru õpetaja Tiiu Jalakas (preemia laureaat 2001.a). Huvitav ja elamuslik oli tutvumine põllumeeste tööga Peri POÜ-s, mida muhedal moel vedas Sulev Peets, kes meiega tegi kaasa pea kogu reisi.
Suvekool 2008 Viljandis by Kai Võlli — last modified 2008-08-17 03:31 PM
Johannes Käisi Seltsi 2008. aasta suvekool toimub Viljandis Männimäe Külalistemajas 18.–19. augustil.
Johannes Käisi Seltsi suvekool “Tund – jäämäe veepealne osa õpetaja töös 2” (Viljandi Männimäe Külalistemaja, from 2008-08-18 02:00 PM to 2008-08-19 04:15 PM) — by Kai Võlli
Esmaspäev, 18. august 11.00 Saabumine. Registreerimine. Hommikukohv 11.30 – 11.45 Suvekooli avamine. Arvi Leosk 11.45 – 12.25 Käisilikud aspektid waldorf-koolis Rosmal Külli Volmer 12.30 – 13.10 Kuidas Johannes Käis õpetaks füüsikat tänapäeva koolis? Aivo Saar 13.15 – 13.55 Kallistan oma puud Margit Tõhk 14.00 Lõuna 14.45 – 15.25 Virtuaalne ja tegelik maailm. Arutelu. Aivar Soe 15.30 – 16.10 Mida teha, et õpetaja tegelik tööaeg ei ületaks ettenähtud tööaega? Mariina Paesalu Kohvipaus 16.30 – 17.10 Kalle Küttis 17.15 – 18.15 Jäämäed Arktikas ja Antarktikas Rein Männik 18.30 Õhtusöök 19.30 Jalutuskäik Viljandi linnas Teisipäev, 19. august 7.30 Hommikutants ja -äratus 8.15 Hommikusöök 9.00 – 10.25 Tunni planeerimine ja rakendamine Arutelu. Peep Leppik 10.30 – 11.10 Õpilaste kuulamisoskus ja võimalusi selle arendamiseks Tiia Mikson Kohvipaus 11.30 – 12.10 Loov- ja rollimängud klassis ja õues (5. klassi ajalugu) Heli Prii 12.15 – 12.55 Õpilaste kirjutiste võistlusest “Huvitav tund” Kaja Lepik 13.00 Suvekooli lõpetamine Arvi Leosk Osalejatel tuleb tasuda korralduskulud (toitlustamine, majutus) summas 500 krooni. Summa võib kanda arveldusarvele EÜP 1010402021659002 Johannes Käisi Selts või tasuda kohapeal sularahas. Suvekooli ladusama korralduse huvidel palutakse osaleda soovijatel registreeruda kuni 08.augustini 2008.a. e-posti teel pille.liblik@mv.werro.ee
JKSi konverents (Tartu Aleksandri tn 14, from 2009-01-09 12:30 PM to 2009-01-09 06:00 PM) — by Kai Võlli
Seltsi 2008. aasta tegevusi kokkuvõttev ja 2009. aastat sissejuhatav konverents toimub 9. jaanuaril Tartus
JKS konverents by Mart — last modified 2009-01-04 03:14 PM
Seltsi 2008. aasta tegevusi kokkuvõttev ja 2009. aastat sissejuhatav konverents toimub 9. jaanuaril Tartus
2009. aasta HTMi ja JKSi kirjutiste võistlus (, from 2009-09-29 05:55 PM to 2009-10-31 04:55 PM) — by Kai Võlli
Vastavalt 31.08.2009 sõlmitud koostöökokkuleppele kuulutavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Johannes Käisi Selts välja 2009. aasta pedagoogiliste kirjutiste võistluse. Seltsi 2009.–2011. aasta üldteemaks on „Tervislik õppekeskkond – hariduspüramiidi alus”. Kirjutisi oodatakse 31. oktoobriks 2009.
Aastakonverents „TERVISLIK ÕPPEKESKKOND - HARIDUSPÜRAMIIDI ALUS” (Tartu Aleksandri 14, from 2010-01-08 12:00 PM to 2010-01-08 05:20 PM) — by Kai Võlli
Johannes Käisi Seltsi aastakonverents toimub Tartus 8. jaanuaril 2010 kell 10.30-15.20. Konverentsile järgneb seltsi aruande-valimiskoosolek kell 15.25-16.00, millest palutakse osa võtma seltsi liikmeid. Vastavalt JKS põhikirjale valitakse seltsi juhatus ja revisjonikomisjon järgnevaks kaheks aastaks. Ettepanekud on oodatud kuni 5. jaanuarini 2010. Konverentsist osavõtt seltsi liikmetele on tasuta, seltsi mittekuuluvatele isikutele 50 krooni.
Paide Ühisgümnaasium ja Johannes Käisi Selts kutsuvad 3.–6. klassi õpilasi üles kodu-uurimuslikule tegevusele (Paide, from 2011-01-09 11:15 AM to 2011-04-01 12:15 PM) — by Kai Võlli
2010\11. õppeaastal valminud kodu-uurimuslike tööde üldteema on „Kodu. Perekond”, esitamise tähtaeg 1. aprill 2011. Uurimistööd saata aadressil: Paide Ühisgümnaasium Kodu-uurimistöö Kooli 1 Paide 72718 Kodu-uurimistöödest tehakse kokkuvõtteid 2011. aasta septembris väikeste kodu-uurijate päeval Paide Ühisgümnaasiumis.

Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: