Personal tools
You are here: Home Välissidemed ● Artiklid ● Virolais-suomalaiset opetajapäivät. II
Document Actions

● Virolais-suomalaiset opetajapäivät. II

by Jana Järvsoo last modified 2006-09-29 02:03 PM

Helsingin Sanomat. Helsingissä, 1935, kesäkuun 22 päivänä, nr 165

Maist. H. Rajamaa luennoi aine kirjoituksen opetuksesta Viron kansakouluissa. Ala-asteilla  ovat aiheet mahdollisimman heippoja, mutta jo 1 luokalla pyritään yhteisaineita kirjoittamaan. Ylemmillä asteilla aiheet vaikeutuvat, mutta hitaasti, ja erikois tehtäyät eri ryhmille tulevat käytäntöön. Kiintovihkojen tilalle on tullut irtolehtijärjestelmä irtokansineen. Paljon käytetaän seinälie näytteillepanoa ja toverilehtiä.

Kouluneuvos A. Salmela kuvaili luennossaan laajasti Suomen kansakouluhallinnon kehitystä.

Opettaja J. Rummo selosti Viron opettajajärjestön toimintaa. Opettajakunta on kansallisesti erittäin valveutunutta, Kansakoulunopettajat kuulu­vat Viron opettajaiiittoon ja oppikoulun opettajilla on oma järjestonsä. Pienempiä alueita käsittäviä järjestöjä on myöskin. Koulutarpeiden hankintaa värten on olemassa "Työkoulu"-niminen osuuskunta.  Kasvatusalaa käsitteleviä lehtiä ilmestyy useampiakin.

Päivällisajalla käytiin eduskuntatalossa, hautausmaalla y.m. kaupunlcia katsoniassa.

Lopettajaisten ohjelma keskittyi kysymykseen, miten virolaisten ja suomalaisten heimositeitä edelleen voitaisiin vabvistaa. Asiasta esitti aiustuksen rouva Leeni Vesterinen, tuoden esillo useita käytännöllisiä toimintaehdotuksia.

Keskustelua johtamaan valittiin yliopettaja E. A. Saarimaa ja sihteeriksi maist. Martti Niinivaara. Vilkas keskustelu päättyi ponteen: "Virolais-suomalaisten opettajain päivien loppukokous päättää pyytää kum-mankin veljeskansan hallitusta huolehtimaan siitä, että molempien maiden opettajien valmistuslaitoksissa   otetaan   veljes­kansan kieli varsinaiseksi pakolliseksi  oppiaineeksi ja kaikissa kouluissa pannaan erikoista huomiota  
veljeskansan  maantiedon   ja historian opetukseen.''

Lopettajaisissa pitivät vielä puheita yliopettaja Saarimaa, johtajat Käis ja Kuks, opettaja J. Rummo ja kouluneuvos Salmela. Virolais-kuoro esiintyi puheiden lomassa useaan  kertaan. Päätökseksi laulettiin yhteisesti Maanime.

Lopettajaispuheet huokuivat kaikki syvää veljesrakkautta ja iloa siitä, et­tä opettajapäivät oiivat onnistuneet yli odotusten.Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: