Personal tools
You are here: Home Välissidemed ● Artiklid ● Virolais-suomalaiset opeitajapäivät. I
Document Actions

● Virolais-suomalaiset opeitajapäivät. I

by Jana Järvsoo last modified 2006-09-29 02:03 PM

Helsingin Sanomat. Helsingissä, 1935, kesäkuun 21 päivänä, nr 164

Virolais-suomalaisten opettajapäivien eilispäivän ohjelma Helsingissä jatkui suunnitelmien mukaan. Maisteri _ H. Rajamaa piti esitelmän kirjallisista tehtävistä kouluopetuksessa. Vanhassa koulumuodossa ne ovat saaneet liiaksi tentin luonteen, herättävät painostavan mielialan oppilaissa ja ehkäisevät siten mielikuvituksen vapaata toimintaa, joten itsenäisyys surkastuu ja kankea kaavamaisuus voittaa alaa. Uudenaikaisessa kouluopetuksessa kartetaan tätä ja annetaan lapsille helppoja tehtäviä. Arvostelussa kajotaan etupäässä myönteisiin tuloksiin ja kohotetaan siten oppilaan itsetuntoa. — Selvän ajatuksellisen kirjoituksen edellytyksenä on kunnollisen suullisen esityksen taito, jota sen vuoksi kirjoituksen ohella pyritään kehittämään.

Suomen asutusolojen kehityksestä luennoi tohtori Eino Jutikkala. Hän selosti, miten suomalainen asutus maahanmuuton jälkeen keskittyi kolmeen kohtaan: Turun, Hämeenlinnan ja Laatokan ympärille suurten metsäseutujen erottaessa niitä toisistaan. Keskiajan lopulla välivyöhykkeet olivat  tulleet asutuiksi, mutta Keski-Suomen pohjoisosasta lähtien oli maa lappalaisten erämaita, joissa suomalaiset kävivät_   veroretkillä.   Myöhemmin    vasta nekin    alueet    joutuivat suomalaisten uutisasukkaiden viljelemiksi. 

Virolaisen opettajan kehitystasoa ja vaiheita kuvaili opettaja J. R u n n o. Ruotsinvallan aika oli kansansivistykselle virkeän orastuksen aikaa, jota virolaiset muistavat "hyvänä aikana".

 Mutta Venäjän aika oli raskas. Pienenä valokohtana  oli  1800-luvun  alkupuoli,

jolloin saksalainen ritaristokin avusti koulujen syntyä. Mutta Aleksanteri III tukahdutti kaikki ja venäläistyttämistä kiihdytettiin täysin voimin. — Itsenäisyyden    saavutettuaan ovat virolaiset saaneet haltuunsa ylemmätkin opettajapaikat ja koettavat he nyt puolestaan suurella innolla korjata kärsittyjä vaurioita.

Päiväilisaikana käytiin yleisradiossa.

Iltapäivällä  piti voimistelunopettaja Liisa K a r j a l a i n e n  esitelmän tyttöjen   voimistelusta,    esittäen  samall näytetunnin, jossa pääasiassa soittimien tahdissa suoritettiin primitiivisen voimistelun plastilfisia liikkeitä.
Illalla kävivät kurssilaiset korkeasaaressa.   Sieltä palattua keräydyttiin Elannon jufolasaliin, jossa suomalaiset vironkävijät tulkitsivat virolaisille vierailleen   ystävyyttaän   ja   kiitollisuutaan


Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: