Personal tools
You are here: Home Käisi Selts Johannes Käisi Seltsi tegevused 2007. aastal
Document Actions

Johannes Käisi Seltsi tegevused 2007. aastal

by Kai Võlli last modified 2007-06-21 02:18 PM

Johannes Käisi Seltsi 2007. aasta tegevuste üldteema on “Tund – jäämäe veepealne osa õpetaja töös”.

Selts jätkab mullu õuesõppe märksõna all alustatut, kuid tähelepanu pööratakse kõikvõimalikes vormides läbiviidavat ainetundi ümbritsevale tööle. See on tunni kavandamine ja tunnimaterjalide valmistamine, tunnijärgne analüüs, õpilaste arengu vaatlus, koostöö lapsevanemaga jmt. Sellest mahukas tööst jääb kõrvaltvaatajale silma vaid õpetaja 45minutine otsekontakt õpilastega tunnis, see osa tööst, mille kaudu enamasti õpetaja töökoormust kirjeldataksegi. Loodame, et suudame oma tegevusega avalikkust õpetajatööd avaramalt mõistma panna.

  1. Aastateemast tulenevalt on välja kuulutatud Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Johannes Käisi Seltsi pedagoogiliste kirjutiste võistlus, mille juhend on avaldatud veebiaadressil http://www.hm.ee/index.php?047825 Võistlustööde esitamise tähtaeg on 29. oktoober 2007. Kirjutiste võistluse kohta saab täiendavat informatsiooni pr Kai Võllilt kai@meis.ee

II. Seltsi suvekool toimub 21.–22. augustil Viljandi Ühendatud Kutsekeskkoolis. Lähtuvalt aastateemast kavandatud ettekanded hõlmavad tunnilist tegevus lasteaiast kuni gümnaasiumini, alternatiivpedagoogikat, arutlusi tunni eesmärgistamisest, Johannes Käisi pedagoogilise pärandi tutvustamist jm. Suvekoolis osalemise tasu on 400 krooni. Suvekooli korraldamisel oleme arvestanud eelmisel aastal läbi viidud ideetalgute tulemusi. Suvekooli kohta saab täiendavat informatsiooni pille.liblik@mv.werro.ee või tel 5238327

III. Johannes Käisi Selts koos Peri Põllumajandusosaühinguga annab välja Johannes Käisi preemiat, mille saab statuudi kohaselt saab igal aastal üks Põlvamaal ja üks mujal Eestis töötav õpetaja tulemusliku pedagoogilise tegevuse eest, Johannes Käisi pedagoogilise pärandi või kaasaegsete pedagoogiliste mõtete elluviimise eest. Käesoleval aastal on preemia kandidaatide esitamise tähtaeg 3. detsember. Täpsustatud statuudi edastame septembris. Preemia kohta saab täiendavat informatsiooni pr Tiiu Kiudorvilt tiiuk@polvayg.edu.ee

IV. JKSi 2007. aasta konverents toimub 11. jaanuaril 2008. aastal. Tartu Ülikooli Õpetajate Seminaris.


Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: