Personal tools
You are here: Home Käisi Selts Johannes Käisi nimeline preemia 2010
Document Actions

Johannes Käisi nimeline preemia 2010

by Kai Võlli last modified 2010-11-17 10:27 AM

Johannes Käisi Seltsi juhatus pöördub koolide ja lasteaedade, haridusametnike ja õpetajate ühenduste poole üleskutsega esitada pedagoogide Käisi-preemiaga tunnustamise taotlused 19. novembriks 2010.a.


 

2010. aastal tunnustab Peri Põllumajanduslik Osaühing taas Johannes Käisi Seltsi esildiste alusel preemiaga ühte pedagoogi Põlva maakonnast ja  ühte pedagoogi mujalt Eesti maakonnast.

Johannes Käisi nimeline preemia määratakse õpetajale, kes väärib tunnustust oma praktilise pedagoogilise tegevusega, on silma paistnud Johannes Käisi pedagoogilise pärandi või teiste kooliuuenduslike ideede rakendamise ja propageerimisega või oma töökogemuste tutvustamisega ning on ühiskondlikult aktiivne. Ühele ja samale isikule korduvalt preemiat ei määrata.


JKS juhatus pöördub koolide ja lasteaedade, haridusametnike ja õpetajate ühenduste poole üleskutsega esitada taotlused pedagoogide tunnustamiseks seltsi juhatusele hiljemalt 19. novembriks 2010.a. elektrooniliselt pille.liblik@mv.werro.ee. Taotlusele palume lisada kandidaatide vabas vormis iseloomustused, milles esitletakse kandidaadi tegevust Johannes Käisi pedagoogilise pärandi või teiste kooliuuenduslike ideede rakendamisel ja propageerimisel, oma töökogemuste tutvustamisel, tuuakse näiteid ta on ühiskondliku aktiivsuse kohta. Taotluse pikkus - kuni 2 lehekülge.
Preemiad antakse kätte Johannes Käisi Seltsi aastakonverentsil „Tervislik õppekeskkond – hariduspüramiidi alus “  7. jaanuaril 2011 Tartus. 

Seniste laureaatide nimekiri lähtuvalt preemia statuudist http://www.htk.tlu.ee/kais/selts/25cf-laureaadid


Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: