Personal tools
You are here: Home

Search results

Did you not find what you were looking for? Try the Advanced Search for more precise search options.

682 items matching your criteria.
● Sihid ja ülesanded [1%] by Jana, 2006-09-29 01:44 PM
Joh. Käisi kõne Meie sihid ja ülesanded Võru seminari avamisel 13. märtsil 1921 - Haridus. 1989, nr 8, lk 6-11
Käiside genealoogia [1%] by Jana, 2006-09-29 01:38 PM
● Fotod [1%] by Jana, 2006-09-29 01:30 PM
● J. Käisi peateos "Õpetuse alused ja teed" [1%] by Jana, 2006-09-29 01:30 PM
● Artiklid [1%] by Jana, 2006-09-29 01:28 PM
● Artiklid [1%] by Jana, 2006-09-29 01:26 PM
● Fotod [1%] by Jana, 2006-09-29 01:26 PM
● Õpetajate edasiharimine jätkuvalt südamel [1%] by Jana, 2006-09-29 01:25 PM
Loodusõpetuse õppekava [1%] by Jana, 2006-09-27 01:41 PM
lk 42-45
28. sept. 1941 [1%] by Jana, 2006-09-26 03:15 PM
2. lehekülg [1%] by Jana, 2006-09-26 03:09 PM
1. lehekülg [1%] by Jana, 2006-09-26 03:09 PM
11. nov. 1941 [1%] by Jana, 2006-09-26 03:08 PM
Kirjad Marie Valner`ilt [1%] by Jana, 2006-09-26 03:08 PM
Pestalozzi vaim uuimas pedagoogilises liikumises [1%] by Jana, 2006-09-22 02:48 PM
Johannes Käis lõpetas oma artikli "Pestalozzi vaim uuimas pedagoogilises liikumises" alljärgneva kokkuvõttega Pestalozzi tähtsusest kaasaegses ...
Sisukord [1%] by Jana, 2006-09-19 04:10 PM
Tiitelleht [1%] by Jana, 2006-09-19 04:09 PM
22. dets. 1965 [1%] by Jana, 2006-09-12 06:14 PM
Kutse nõupidamisele. Johannes Käisi pedagoogilise tegevuse ja pärandi uurimisele.
Johannes Käis [1%] by Jana, 2006-09-04 03:36 PM
Oma töölaua taga haridusministeeriumis 1949. aastal
Haridusministeerium [1%] by Jana, 2006-09-04 03:36 PM
Haridusministeeriumi hoone Tallinnas Tõnismäel, kus Johannes Käis töötas aastatel 1920-1921, 1940-1941 ja 1944-1950
2. lehekülg [1%] by Jana, 2006-06-06 02:52 PM
1. lehekülg [1%] by Jana, 2006-06-06 02:52 PM
22. detsember 1943 [1%] by Jana, 2006-06-06 02:50 PM
2. lehekülg [1%] by Jana, 2006-06-06 02:47 PM
1. lehekülg [1%] by Jana, 2006-06-06 02:46 PM
1. lehekülg [1%] by Jana, 2006-06-06 02:42 PM
2. lehekülg [1%] by Jana, 2006-06-06 02:42 PM
14. mai 1940 [1%] by Jana, 2006-06-06 02:38 PM
2. lehekülg [1%] by Jana, 2006-06-06 02:36 PM
1. lehekülg [1%] by Jana, 2006-06-06 02:36 PM

Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: