Personal tools
You are here: Home

Search results

Did you not find what you were looking for? Try the Advanced Search for more precise search options.

682 items matching your criteria.
● Seminari sulgemine [1%] by Jana, 2006-10-13 01:08 PM
Sündmused [1%] by Jana, 2006-10-10 06:29 PM
Johannes Käisi Seltsi tegevus:
Venemaa periood [1%] by Jana, 2006-10-09 07:08 PM
Kooliuuenduslaste lähemaid ülesandeid. (Joh. Käis) [1%] by Jana, 2006-10-03 06:39 PM
Kooliuuenduslane. 1933, nr 1, lk 1-2
● J. Käis publitsistina [1%] by Jana, 2006-10-03 05:41 PM
Kiri H. Ennemuist`ile (juuni 1930) [1%] by Jana, 2006-09-29 04:28 PM
Kiri endistele VÕS-i kasvandikele (juuni 1931) [1%] by Jana, 2006-09-29 04:28 PM
● Käisi Klubi [1%] by Jana, 2006-09-29 04:16 PM
● Meilt ja meile. (Paul Lehestik) [1%] by Jana, 2006-09-29 04:13 PM
JKSi sidemetest välismaaga. Kooliuuenduslane. Tallinn. 1993, nr 3, lk 55-57
● Seltsi esimene põhikiri [1%] by Jana, 2006-09-29 04:13 PM
Johannes Käisi Seltsi põhikiri. Kooliuuenduslane. Tallinn. 1990, nr 1, lk 21-23
● Käisi Seltsi algus [1%] by Jana, 2006-09-29 04:13 PM
K. Leht. Ühe alguse puhul. Johannes Käisi Seltsi sünnist. - Kooliuuenduslane. Tallinn. 1990, nr 1, lk 19-20
Kirjad Edgar Oissarile [1%] by Jana, 2006-09-29 02:25 PM
Kirjad A. Huuskonen`ile [1%] by Jana, 2006-09-29 02:23 PM
● Kutsed [1%] by Jana, 2006-09-29 02:08 PM
● Nõukogude pedagoogika ja kool [1%] by Jana, 2006-09-29 02:06 PM
Ajakirjas Nõukogude pedagoogika ja kool (hilisem Eesti pedagoogika ja kool) ilmunud uurimusi Johannes Käisi kohta.
● Koolile pühendatud elu [1%] by Jana, 2006-09-29 02:06 PM
Koolile pühendatud elu. Johannes Käis 1885-1950. F. Eisen, koostanud. Tallinn. 1985
● Kutsed [1%] by Jana, 2006-09-29 02:05 PM
● Artiklid [1%] by Jana, 2006-09-29 02:05 PM
● Fotod [1%] by Jana, 2006-09-29 02:04 PM
● Virolais-suomalaiset opetajapäivät. II [1%] by Jana, 2006-09-29 02:03 PM
Helsingin Sanomat. Helsingissä, 1935, kesäkuun 22 päivänä, nr 165
● Virolais-suomalaiset opeitajapäivät. I [1%] by Jana, 2006-09-29 02:03 PM
Helsingin Sanomat. Helsingissä, 1935, kesäkuun 21 päivänä, nr 164
● Joh. Käis ja Eestin kansakoulu. II (A. Salokannel) [1%] by Jana, 2006-09-29 02:02 PM
Oppettajain Lehti. Helsingissä, 1935, huhtikuun 12 päivänä, nr15
● Joh. Käis ja Eestin kansakoulo. I (A. Salokannel) [1%] by Jana, 2006-09-29 02:02 PM
Oppettajain Lehti. Helsingissä, 1935, maaliskuun 29 päivänä, nr 13
● Artiklid [1%] by Jana, 2006-09-29 02:01 PM
● Pestalozzi elukäik ja ilmavaade. Koostanud P. Hinnov ja J. Käis. Võru, 1927 [1%] by Jana, 2006-09-29 01:57 PM
● Teel töökoolile, Võru 1924-1926 [1%] by Jana, 2006-09-29 01:57 PM
● Trükised [1%] by Jana, 2006-09-29 01:56 PM
●Koolinäitus Londonis [1%] by Jana, 2006-09-29 01:49 PM
Võru õpetajateseminar. Tartu, 1936, lk 83-85
●Koolinäitus Londonis [1%] by Jana, 2006-09-29 01:48 PM
Võru õpetajateseminar. Tartu, 1936, lk 83-85
● Maailm avardub [1%] by Jana, 2006-09-29 01:45 PM
J. Käisi tegevus, tema uudsed õppe- ja kasvatustöö meetodid äratasid tähelepanu väljaspool vabariikigi. Teda kutsuti esinema Lätti (1924. ja 1925. ...

Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: