Personal tools
You are here: Home

Search results

Did you not find what you were looking for? Try the Advanced Search for more precise search options.

56 items matching your criteria.
Kirjutiste võistlus koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga [1%] by Kai, 2013-06-03 10:22 AM
KODU, LASTEAED, KOOL – KULTUURIPÄRIJA KASVUMAA Haridus- ja Teadusministeerium ning Johannes Käisi Selts kuulutavad välja 2013. aasta pedagoogiliste ...
JKSi suvekool 13.-14.08.2013 Seedri puhketalus [1%] by Kai, 2013-06-03 10:18 AM
Suvekooli oodatakse seltsi liikmeid ja arutletavatest teemadest huvitatuid.
Seltsi tegevus 2012. aastal [1%] by Kai, 2013-03-04 08:49 AM
Tegevusaruanne kiideti heaks seltsi aastakonverentsil 2012.
Johannes Käisi Seltsi põhikiri [1%] by Kai, 2013-03-04 08:41 AM
2012 konverentsil võeti vastu seltsi uuendatud põhikiri.
Johannes Käis ja koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava [1%] by Kai, 2013-03-04 08:36 AM
Jänesselja lasteaia ajalehe LAPS 1013. aasta esimeses numbris keskendutakse Johannes Käisi pedagoogilistele põhimõtetele, mis tänaseks on koha leidnud ka ...
Konverents "Individuaalsus ja sotsiaalsus kasvatuses ja õppes" [1%] by Kai, 2012-11-08 01:04 AM
Johannes Käisi Seltsi aastakonverents toimub 30. novembril 2012.a algusega kell 11.00 Tartus, hotell Tartu konverentsikeskuses, Soola 3
Teine üleriigiline väikeste kodu-uurijate päev [1%] by Kai, 2012-10-01 08:11 AM
14. septembril võttis Paide Ühisgümnaasium vastu külalisi: toimus teine üleriigiline väikeste kodu-uurijate päev. Uue, 2012/13. õppeaasta 3.–6. ...
Johannes Käisi Seltsi ja B. G. Forseliuse Seltsi suvekool “Eestikeelne kool 325: Individuaalsus ja sotsiaalsus kasvatuses ja õppes” [1%] by Kai, 2012-08-08 05:21 PM
Kahepäevane suvekool toimub 15.–16. augustil 2012 Võrumaal Rõuge vallas Seedri puhketalus. Suvekooli registreerimine on lõppenud. Osalejatel ...
Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Johannes Käisi Seltsi 2012. aasta pedagoogiliste kirjutiste võistlus [1%] by Kai, 2012-04-04 08:19 AM
Märksõnad individuaalsus ja sotsiaalsus on õpetajatöö mõtestamisel alati olnud tähtsal kohal. Millele teema avamisel keskenduda, milline pealkiri ...
Paul Lehestiku büst Põlva Ühisgümnaasiumis [1%] by Kai, 2012-02-21 07:00 PM
5. oktoobril 2011 avati koolis Paul Lehestiku büst.
Johannes Käisi Seltsi aastakonverents 5. jaanuaril 2012 Tartus [1%] by Kai, 2012-09-14 05:31 PM
Seltsi konverents “Individuaalsus ja sotsiaalsus kasvatuses ja õppes” toimub 5. jaanuaril 2012.a algusega kell 11.00 Tartus Soola 3, hotell Tartu ...
HTMi ja JKSi pedagoogiliste kirjutiste võistluse tähtaega on pikendatud - 28. novembrini [1%] by Kai, 2012-09-14 05:30 PM
Võistluse korraldajad pikendavad pedagoogiliste kirjutiste võistlustööde esitamise tähtaega 28. novembrini. Nii saavad osaleda ka need õpetajad, kes ...
Johannes Käisi nimeline preemia 2011 [1%] by Kai, 2012-09-14 05:31 PM
2011. aastal tunnustab Peri Põllumajanduslik Osaühing taas Johannes Käisi Seltsi esildiste alusel preemiaga ühte pedagoogi Põlva maakonnast ja ühte ...
Parksepa lasteaed avas Käisi teemanurga [1%] by Kai, 2011-11-03 06:28 PM
1. septembril avati Parksepa lasteaias pidulikult kooliuuendaja Johannes Käisi mälestusele pühendatud teemanurk, mille juurde kuulub lasteaialaste ...
Kodu-uurimistööde võistlus 3.–6. klassi õpilastele „Mäng on väikese inimese töö” [1%] by Kai, 2012-09-14 05:31 PM
Johannes Käisi Selts ja Paide Ühisgümnaasium jätkavad kodu-uurimistööde võistlust 3.–6. klassi õpilastele. 2011\12. õppeaasta teema - „Mäng on ...
Paide Ühisgümnaasiumi ja Johannes Käisi Seltsi kodu-uurimistööde võistlus 2011 [1%] by Kai, 2011-10-31 07:18 AM
16. septembril tunnustati Paides väikeste kodu-uurijate päeval 92 uurimistöö tegijaid, 3.–6. klasside õpilasi 11 maakonna 22st koolist.
Esimesest koolipäevast JKSi Haanja suvekoolis [1%] by Kai, 2011-09-01 05:06 PM
Kuidas teha esimest koolipäeva kõigile meeldejäävaks, vältida esimese klassi laste väsimust/tüdimust? Missugustele väärtustele tasuks mõelda? Nendele ...
Pedagoogiliste kirjutiste võistlus [1%] by Kai, 2011-08-21 11:40 AM
Haridus- ja Teadusministeerium ning Johannes Käisi Selts kuulutavad välja 2011/12. õppeaasta pedagoogiliste kirjutiste võistluse. Võistluse üldteemaks on ...
Johannes Käisi Seltsi suvekool 18.–19. augustil [1%] by Kai, 2011-08-12 01:30 PM
Johannes Käisi Seltsi suvekool “Individuaalsus ja sotsiaalsus kasvatuses ja õppes” toimub 18.–19. augustil Haanja südames, poega sama katuse all: ...
Johannes Käisi Seltsi suvekool 18.–19. augustil Haanjas [1%] by Kai, 2011-06-03 12:34 PM
Johannes Käisi Seltsi suvekool “Individuaalsus ja sotsiaalsus kasvatuses ja õppes” toimub 18.–19. augustil Haanjas. Suvekooli ladusama ...
Parksepa lauluväljakul alustati õuesõppeaastat Johannes Käisile mõeldes [1%] by Kai, 2011-04-29 07:29 PM
Mitusada mudilast ja nende õpetajad Võru maakonna lasteaedadest kogunes kolmapäeva hommikul Võru valda Parksepa lauluväljakule.
Johannes Käisi 125. sünniaastapäevale pühendatud piirkondlik konverents [1%] by Kai, 2011-01-24 06:31 PM
26. jaanuaril 2011. aastal tutvustavad Võrumaa lasteaiad ja koolid kooliuuenduslikke lahendusi näitusega piirkondlikul konverentsil Võru I põhikoolis. ...
Paide Ühisgümnaasium ja Johannes Käisi Selts kutsuvad 3.–6. klassi õpilasi üles kodu-uurimuslikule tegevusele [1%] by Kai, 2011-01-09 11:30 AM
2010\11. õppeaastal valminud kodu-uurimuslike tööde üldteema on „Kodu. Perekond”, esitamise tähtaeg 1. aprill 2011. Uurimistööd saata ...
Johannes Käisi Seltsi juubelikonverents [1%] by Kai, 2010-12-17 12:25 PM
Johannes Käisi Seltsi juubelikonverentsil „TERVISLIK ÕPPEKESKKOND - HARIDUSPÜRAMIIDI ALUS” tehakse kokkuvõtteid seltsi ja HTMi kirjutiste ...
Käisi-näitus Võrumaa muuseumis [1%] by Kai, 2010-12-01 01:58 PM
Näitus avatakse 8. detsembril 2010
Võrumaa lasteaiaõpetajate ja klassiõpetajate õppepäev [1%] by Kai, 2010-11-25 03:18 PM
Johannes Käisi 125. sünniaastapäeva ürituste raames toimus 17. novembril 2010 Võrumaa lasteaiaõpetajate ja klassiõpetajate õppepäev Johannese koolis ...
Võrumaa lasteaiaõpetajate ja klassiõpetajate õppepäev 17. novembril 2010 [1%] by Kai, 2010-11-22 11:22 AM
Johannes Käisi 125. sünniaastapäeva ürituste raames toimus 17. novembril 2010 Võrumaa lasteaiaõpetajate ja klassiõpetajate õppepäev Johannese koolis ...
Johannes Käisi nimeline preemia 2010 [1%] by Kai, 2010-11-17 10:27 AM
Johannes Käisi Seltsi juhatus pöördub koolide ja lasteaedade, haridusametnike ja õpetajate ühenduste poole üleskutsega esitada pedagoogide ...
HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI NING JOHANNES KÄISI SELTSI PEDAGOOGILISTE KIRJUTISTE VÕISTLUS 2010/11. õppeaastal [1%] by Kai, 2010-10-13 07:02 PM
Vastavalt 20. mail 2010 sõlmitud koostöökokkuleppele 3.3–4/426 kuulutavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Johannes Käisi Selts välja 2010/11. ...
Plakativõistlus üliõpilastele "Tervislik õppekeskkond – hariduspüramiidi alus" [1%] by Kai, 2010-09-27 03:18 PM
Johannes Käisi Selts kuulutab välja kommenteeritud plakatite võistluse õppekeskkonnast. Võistlustöid võib teha rühmas või üksitööna. Plakatid ...

Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: