Personal tools
You are here: Home

Search results

Did you not find what you were looking for? Try the Advanced Search for more precise search options.

682 items matching your criteria.
● Kirjutiste võistlus [1%] by Jana, 2012-11-08 01:23 AM
Seltsi tegevused 2010.aastal, konverents Tartus 7. jaanuaril 2011 [1%] by Jana, 2010-12-01 11:46 PM
Seltsi juhatuse 2009. aprillikuu nõupidamisel kinnitati nii 2009. kui 2010. aasta teemaks "Tervislik õppekeskkond – hariduspüramiidi alus". Tervise ...
● Laureaadid [1%] by Jana, 2012-02-22 08:43 AM
● Suvekoolid [1%] by Jana, 2009-09-29 06:47 PM
● Üldkogud. Konverentsid [1%] by Jana, 2012-11-08 01:19 AM
● Isetegevus ja individuaalne tööviis. Võru, 1935 [1%] by Jana, 2006-10-27 05:00 PM
Metoodiline käsiraamat. Tln., 1933 [1%] by Jana, 2006-10-27 04:58 PM
Metoodiline käsiraamat liitklassidele. Tln., 1931 [1%] by Jana, 2006-10-27 04:57 PM
Metoodiline käsiraamat. Tln., 1932 [1%] by Jana, 2006-10-27 04:53 PM
● Uusi teid algõpetuses [1%] by Jana, 2006-10-27 04:52 PM
Portree [1%] by Jana, 2006-10-27 03:16 PM
N. Triik, 1935
● Teosed [1%] by Jana, 2006-10-27 03:12 PM
● Valik Johannes Käisi töid. Tln., 1989 [1%] by Jana, 2006-10-27 03:10 PM
●Kaas [1%] by Jana, 2006-10-27 03:10 PM
●Tiitelleht [1%] by Jana, 2006-10-27 03:09 PM
● 1928. aasta nn Käisi õppekavad [1%] by Jana, 2006-10-27 02:52 PM
●Algkooli õppekavad. Tln., 1928 [1%] by Jana, 2006-10-27 02:51 PM
● Trükised [1%] by Jana, 2006-10-27 02:44 PM
● Ühest ebavõrdsest võitlusest meie pedagoogilise mõtte lähiminevikus. II (Ferdinand Eisen) [1%] by Jana, 2006-10-27 02:18 PM
Kooliuuenduslane. Tallinn. 1992, nr 3, lk 23-30
● Ühest ebavõrdsest võitlusest meie pedagoogilise mõtte lähiminevikus. I (Ferdinand Eisen) [1%] by Jana, 2006-10-27 01:54 PM
Diskussioon Johannes Käisi "Valitud tööde" ümber. Kooliuuenduslane. Tallinn. 1992, nr 2, lk 30-36
● 1940. aastad [1%] by Jana, 2006-10-27 01:37 PM
● Austavad kohustused [1%] by Jana, 2006-10-27 01:29 PM
●Uuenduspedagoogiks kujunemine [1%] by Jana, 2006-10-27 01:26 PM
● Johannes Käis Võru Õpetajate Seminari looja ning juhina [1%] by Jana, 2006-10-13 02:48 PM
● Kooliuuendustöö väsimatu organisaator [1%] by Jana, 2006-10-13 01:51 PM
● EÕLi teaduslik sekretär (1931-1940) [1%] by Jana, 2006-10-13 01:50 PM
Viljakad 1930. aastad [1%] by Jana, 2006-10-13 01:49 PM
Riigikoolinõunikuna Haridusministeeriumis [1%] by Jana, 2006-10-13 01:41 PM
Õpetajatee algus Lätis [1%] by Jana, 2006-10-13 01:27 PM
Lapsepõlv ja koolitee [1%] by Jana, 2006-10-13 01:24 PM

Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: