Personal tools
You are here: Home

Kirjutiste võistlus koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga

KODU, LASTEAED, KOOL – KULTUURIPÄRIJA KASVUMAA Haridus- ja Teadusministeerium ning Johannes Käisi Selts kuulutavad välja 2013. aasta pedagoogiliste kirjutiste võistluse. Tehkem end õnnelikumaks eduelamusi ja edu aluseid kirja pannes. Tehkem kirjutistega õnnelikumaks kolleege, lapsi, lapsevanemaid. Kirjutama kutsutakse õpetajaid, lapsevanemaid, üliõpilasi ja õppejõude. Nagu ikka – esitada võib ka kollektiivseid töid.

 • Posted by Kai
 • Published: 2013-06-03

JKSi suvekool 13.-14.08.2013 Seedri puhketalus

Suvekooli oodatakse seltsi liikmeid ja arutletavatest teemadest huvitatuid.

 • Posted by Kai
 • Published: 2013-05-14

Seltsi tegevus 2012. aastal

Tegevusaruanne kiideti heaks seltsi aastakonverentsil 2012.

 • Posted by Kai
 • Published: 2013-03-04

Johannes Käisi Seltsi põhikiri

2012 konverentsil võeti vastu seltsi uuendatud põhikiri.

 • Posted by Kai
 • Published: 2013-03-04

Johannes Käis ja koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava

Jänesselja lasteaia ajalehe LAPS 1013. aasta esimeses numbris keskendutakse Johannes Käisi pedagoogilistele põhimõtetele, mis tänaseks on koha leidnud ka koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas (2008).

 • Posted by Kai
 • Published: 2013-01-07

Konverents "Individuaalsus ja sotsiaalsus kasvatuses ja õppes"

Johannes Käisi Seltsi aastakonverents toimub 30. novembril 2012.a algusega kell 11.00 Tartus, hotell Tartu konverentsikeskuses, Soola 3

 • Posted by Kai
 • Published: 2012-11-08

Teine üleriigiline väikeste kodu-uurijate päev

14. septembril võttis Paide Ühisgümnaasium vastu külalisi: toimus teine üleriigiline väikeste kodu-uurijate päev. Uue, 2012/13. õppeaasta 3.–6. klasside õpilaste kodu–uurimistööde võistluse pealkiri on „Nii kena on olla, kui pere on koos”.

 • Posted by Kai
 • Published: 2012-10-01

Johannes Käisi Seltsi ja B. G. Forseliuse Seltsi suvekool “Eestikeelne kool 325: Individuaalsus ja sotsiaalsus kasvatuses ja õppes”

Kahepäevane suvekool toimub 15.–16. augustil 2012 Võrumaal Rõuge vallas Seedri puhketalus. Suvekooli registreerimine on lõppenud. Osalejatel tuleb tasuda osalustasu summas 33€ majutusega, 13€ majutuseta, Käisi seltsi liikmetel vastavalt 30€ ja 10€. Tasumine eelnevalt arve alusel, ülekandega a/a 10402021659002 SEB või kohapeal sularahas. Soovijatele väljastame arve. Lähem info e-posti teel:pille.liblik@gmail.com.

 • Posted by Kai
 • Published: 2012-05-14

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Johannes Käisi Seltsi 2012. aasta pedagoogiliste kirjutiste võistlus

Märksõnad individuaalsus ja sotsiaalsus on õpetajatöö mõtestamisel alati olnud tähtsal kohal. Millele teema avamisel keskenduda, milline pealkiri kirjutisele panna – nendes otsustes on kirjutajad üldteema piires vabad. Korraldajad eeldavad, et osalemiskutse ärgitab oma vastuseid sõnastama paljusid pedagooge. Oma seisukohtade läbimõtlemine ja sõnastamine, veenva argumentatsiooni ja näidete otsimine - see on üks võimalus koolielu rõõmurikkamaks saada. Võistlustöö saadetakse 30. oktoobriks 2012 e-posti aadressil Kai.Volli@gmail.com

 • Posted by Kai
 • Published: 2012-04-04

Paul Lehestiku büst Põlva Ühisgümnaasiumis

5. oktoobril 2011 avati koolis Paul Lehestiku büst.

 • Posted by Kai
 • Published: 2012-02-21

Parksepa lasteaed avas Käisi teemanurga

1. septembril avati Parksepa lasteaias pidulikult kooliuuendaja Johannes Käisi mälestusele pühendatud teemanurk, mille juurde kuulub lasteaialaste looduses kulgeva avastusõpperaja makett.

 • Posted by Kai
 • Published: 2011-11-03

Paide Ühisgümnaasiumi ja Johannes Käisi Seltsi kodu-uurimistööde võistlus 2011

16. septembril tunnustati Paides väikeste kodu-uurijate päeval 92 uurimistöö tegijaid, 3.–6. klasside õpilasi 11 maakonna 22st koolist.

 • Posted by Kai
 • Published: 2011-10-12

Esimesest koolipäevast JKSi Haanja suvekoolis

Kuidas teha esimest koolipäeva kõigile meeldejäävaks, vältida esimese klassi laste väsimust/tüdimust? Missugustele väärtustele tasuks mõelda? Nendele küsimustele otsiti vastust rühmatöödes.

 • Posted by Kai
 • Published: 2011-08-22

Pedagoogiliste kirjutiste võistlus

Haridus- ja Teadusministeerium ning Johannes Käisi Selts kuulutavad välja 2011/12. õppeaasta pedagoogiliste kirjutiste võistluse. Võistluse üldteemaks on „Individuaalsus ja sotsiaalsus“.

 • Posted by Kai
 • Published: 2011-08-21

Johannes Käisi Seltsi suvekool 18.–19. augustil

Johannes Käisi Seltsi suvekool “Individuaalsus ja sotsiaalsus kasvatuses ja õppes” toimub 18.–19. augustil Haanja südames, poega sama katuse all: http://www.haanjamilla.com. Suvekooli ladusama korralduse huvidel palutakse osaleda soovijatel registreeruda 11. augustini 2011.a. e-posti teel: pille.liblik@mv.werro.ee. Samal aadressil ka lähem info. Osalejatel tuleb tasuda osalustasu summas 30€ majutusega, 14€ majutuseta, Käisi seltsi liikmetel vastavalt 28€ ja 12€. Tasumine eelnevalt a/a 10402021659002 SEB või kohapeal sularahas.

 • Posted by Kai
 • Published: 2011-06-03

Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: