Personal tools
You are here: Home Elu ja tegevus ● 1930. aastad ● Õpetajate edasiharimine jätkuvalt südamel
Document Actions

● Õpetajate edasiharimine jätkuvalt südamel

by Jana Järvsoo last modified 2006-09-29 01:25 PM

J. Käis püüdis õpetajate edasiharimistööd viia süsteemsematele alustele. 1936. aastal koostas EÕL pedagoogiline toimkond tema eestvõttel õpetajate edasiharimistöö kolme aasta plaani, milles nähti ette ka EÕLi kolmeaastased õpetajate täienduskursused Tartus aastail 1938-40. Kursusi tunti õpetajate suveülikooli nime all, huvi nende vastu näitas suur osavõtjate arv — üle 600 õpetaja, töö toimus 28 rühmas, lektorite ja kursuslaste hulgas olid ka põhjanaabrid soomlased. Juhatajana tegutses J. Käis. Omanäoliseks muutis suveülikooli see, et sessioonide vaheajal rakendati õpetajad iseseisvale uurimistööle, igal osavõtjal tuli teha kaks tööd, üks kasvatuspsühholoogia, teine rühmatöö alal. Paremad uurimused avaldati ajakirjas Kasvatus. Lektorite ja uurimistööde juhendajatena rakendati silmapaistvaid kasvatusteadlasi, seega oli nende kursuste näol tegemist eesti pedagoogika tolleaegse tippsaavutusega.


Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: