Personal tools
You are here: Home Seltsi tegevused 2010.aastal, konverents Tartus 7. jaanuaril 2011 Seltsi tegevused 2009. aastal
Document Actions

Seltsi tegevused 2009. aastal

by Kai Võlli last modified 2009-09-29 07:05 PM

Seltsi juhatuse aprillikuu nõupidamisel kinnitati 2009. aasta teemaks "Tervislik õppekeskkond - hariduspüramiidi alus".


 

 Aasta teema valikul lähtusime järjepidevusest loodusobjektidega (jäämägi!), sellest, et teemat oleks otstarbekas käsitleda mitmel aastal, ja sellest, et tervise mõiste on äärmiselt lai ning peaks pakkuma huvi igale õpetajale. Vaimne ja füüsiline tervis, koolisport, turvalisus, suhtlemine, partnerlus jne on vaid mõned märksõnad, millest lähtuvalt kuulutasid  JKS ja HTM välja tänavuaastase pedagoogiliste kirjutiste võistluse .

 

Aprillikuus otsustas juhatus esitada ka suvekooli rahastamise taotluse Hasartmängumaksu Nõukogule, kes on olnud seltsi heaks abiliseks, kuid saime seekord nii väikese toetussumma, et isegi osalejatele panustades ei oleks olnud võimalik suvekooli heatasemeliselt korraldada. Seega loodame suvekooli austajatega kohtuda augustis 2010.

 

Seltsi postiloendiga (listiga) liitumise soovist või siis listist väljaastumise soovist  palub juhatus teatada pille.liblik@mv.werro.ee. List ei ole seotud Käisi seltsi kuulumisega.

 

Augustis sõlmisid Johannes Käisi Selts ja Haridus- ja Teadusministeerium üheaastase koostöölepingu ning septembris kinnitas Peri POÜ oma jätkuvat koostöötahet seltsiga. JKS juhatus otsustas, et on võimalik välja kuulutada pedagoogiliste kirjutiste võistlus ja kutsuda üles esitama Johannes Käisi preemiale kandidaate.

 

Preemia kandidaatide töö tutvustused vabas vormis vastavalt statuudile palub juhatus saata hiljemalt 20. novembriks soovitavalt elektrooniliselt pille.liblik@mv.werro.ee või posti teel Jüri 12 Võru 65620.

 

Seltsi aastakonverents toimub Tartus 8. jaanuaril 2010.

Aastakonverentsile järgneb seltsi aruandlus-valimiskoosolek põhikirja kohaselt.


Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: