Personal tools
You are here: Home Seltsi tegevused 2010.aastal, konverents Tartus 7. jaanuaril 2011 ARVI LEOSK 02.06.1941 – 10.12.2008
Document Actions

ARVI LEOSK 02.06.1941 – 10.12.2008

by Mart last modified 2008-12-12 04:29 PM

Jõulukuu kümnendal päevas lahkus meie hulgast pedagoog, haridustegelane, Johannes Käisi Seltsi asutajaliige ja seltsi juhatuse kauaaegne esimees, Eesti Hariduskorralduse Nõukoja asutajaliige Arvi Leosk.

ARVI LEOSK 02.06.1941 – 10.12.2008

Arvi Leosk

Arvi Leosk sündis Järva-Jaanis ja alustas õpinguid sealses koolis. Pärast Tallinna Kinotehnikakooli lõpetamist mõjutas huvi keele ja kirjanduse vastu Arvi Leoskit astuma 1963. aastal Tartu Riiklikku Ülikooli, kuid eesti keele ja kirjanduse õpetaja diplomi sai ta alles 1981. aastal Tallinna Pedagoogilisest Instituudist Eesti keele ja kirjanduse õpetajana on Arvi Leosk jätnud oma jälje Retla, Mikitamäe, Palamuse, Tallinna koolidesse. Direktorina töötas ta Mustvee 1. Keskkoolis aastatel 1982–1987, seejärel viidi tolleaegse korra kohaselt üle Võru Rajooni RSN TK haridusosakonna juhataja ametikohale. 12 aastat Võrumaa haridusjuhina töötada keerulisel üleminekuperioodil ja taasloodud vabariigi haridussüsteemis ei olnud lihtne. Ometi jäävad sellesse perioodi Arvi Leoski mitmed tänaseni püsivad algatused Võrumaa haridus- ja kultuuriloos – esimesed haridusalased välissuhted Soome ja Rootsi koolijuhtidega ning hilisemad õpetajate koolitused välismaal; aastal 1987 ilmunud esimene võrukeelsete õpilastööde kogumik Mino Võromaa, võrukeelne Artur Adsoni etlemisvõistlus ja sellele järgnenud läbirääkimised ministeeriumidega Võru Instituudi asutamiseks 1990. aastate alguses. Arvi Leosk ei püüdnud iga hinna eest silma paista, ta eelistas oma ideid märkamatult ellu viia, ise tähelepanuta jäädes. Pühendunud eestimeelse pedagoogina hindas Arvi Leosk kõrgelt Johannes Käisi pedagoogilist pärandit ja levitas aktiivselt Käisi ideid, olles Johannes Käisi Seltsi asutajaliige 1990. aastal ja alates 1994. aastast seltsi juhatuse esimees. Arvi Leosk oli ka Eesti maakondade haridusjuhtide ühenduse, Eesti Hariduskorralduse Nõukoja asutajaliige. Temalt ilmus tuumakaid kultuuriloolisi kirjutisi. Arvi Leosk jääb kolleegidele ja sõpradele meelde kui humaanne, erudeeritud ja tolerantne inimene, kes enne otsustamist mõtiskles ja vajadusel ka isiklikku seisukohta avaldada ei peljanud. Muhe huumor ja sõbralik meel, nagu ka lugemisharrastus ja aiandus- ning lillehuvi aitasid Arvil üle saada elu rasketest aegadest ja kahekordistada rõõmsaid hetki. Peame leppima mõttega, et Arvi Leoskita toimuvad Kaika suveülikoolid, Johannes Käisi Seltsi konverentsid ning suvekoolid ja mitmed teised ettevõtmised, kus olime harjunud teda nägema kas esineja või pealtvaatajana ikka erksa huviga küsimusi esitamas või kõrvalt kommenteerimas. Võru Maavalitsus Johannes Käisi Selts Eesti Hariduskorralduse Nõukoda Võrumaa koolijuhid

Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: