Personal tools
You are here: Home Andmebaas
Document Actions

Andmebaas "Johannes Käis"

by mart last modified 2009-07-16 06:20 PM

Andmebaas “Johannes Käis” kirjeldab ning avab märksõnadega J. Käisi autorluses ilmunud trükiseid ja artikleid, tema koostatud/toimetatud trükiseid, tema kohta käivaid kirjutisi (EPAMis on kolm mahukat mappi J. Käisi kogutud väljalõikeid ajakirjandusest), tema käsikirjaliste ja dokumentaalsete allikate andmebaasi.

J. Käisi kohta ilmunud kirjutisi/uurimusi on vahendatud Eesti pedagoogilise ajakirjanduse (ajakirjad Kasvatus, Eesti Kool, Kooliuuenduslane, Nõukogude Kool, Haridus, ajalehed Õpetajate Leht, Nõukogude Õpetaja) ja kogumike (sariväljaanded Nõukogude pedagoogika ja kool, Eesti pedagoogika ja kool, Koolile pühendatud elu: Johannes Käis 1885-1950. Tallinn, 1985) alusel.

Andmebaas on loodud spetsiaalsel bibliograafia ja arhiiviprogrammil Procite5.

Andmebaas "Johannes Käis"


Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: