Personal tools
You are here: Home Liikmed Kai Johannes Käisi nimeline preemia 2011
Document Actions

Johannes Käisi nimeline preemia 2011

by Kai Võlli last modified 2012-09-14 05:31 PM

2011. aastal tunnustab Peri Põllumajanduslik Osaühing taas Johannes Käisi Seltsi esildiste alusel preemiaga ühte pedagoogi Põlva maakonnast ja ühte pedagoogi mujalt Eesti maakonnast. Pedagoogide tunnustamise taotlused esitada seltsi juhatusele hiljemalt 04. detsembriks 2011.a. elektrooniliselt pille.liblik@mv.werro.ee.


 

Johannes Käisi nimeline preemia statuudi kohaselt tunnustatakse õpetajat, kes on silma paistnud uuendusliku ja tulemusliku praktilise pedagoogilise tegevusega, sh Johannes Käisi pedagoogilise pärandi või teiste kooliuuenduslike ideede rakendamise ja propageerimisega või töökogemuste tutvustamisega ning on ühiskondlikult aktiivne. Ühele ja samale isikule korduvalt preemiat ei määrata.


JKS juhatus pöördub koolide ja lasteaedade, haridusametnike ja õpetajate ühenduste poole üleskutsega esitada taotlused pedagoogide tunnustamiseks seltsi juhatusele hiljemalt 04. detsembriks 2011.a. elektrooniliselt pille.liblik@mv.werro.ee . Taotlusele palume lisada kandidaatide vabas vormis iseloomustused (max 2 lk), milles esitletakse kandidaadi tegevust eespool nimetatud sihtidest lähtudes. Seniste laureaatide nimekiri on avalikustatud  http://www.htk.tlu.ee/kais/selts/25cf-laureaadid


Preemiad antakse kätte Johannes Käisi Seltsi aastakonverentsil „Individuaalsus ja sotsiaalsus kasvatuses ja õppes“  05. jaanuaril 2012 Tartus. 

 

 

Anne Koppel

JKS juhatuse esimees


Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: