Personal tools
You are here: Home Liikmed Kai HTMi ja JKSi pedagoogiliste kirjutiste võistluse tähtaega on pikendatud - 28. novembrini
Document Actions

HTMi ja JKSi pedagoogiliste kirjutiste võistluse tähtaega on pikendatud - 28. novembrini

by Kai Võlli last modified 2012-09-14 05:30 PM

Võistluse korraldajad pikendavad pedagoogiliste kirjutiste võistlustööde esitamise tähtaega 28. novembrini. Nii saavad osaleda ka need õpetajad, kes seoses üleminekuga uuendatud õppekavale on eelmise õppeaasta lõpus ja selle alguses tavapärase õppetöö kõrval osalenud erinevates töörühmades. Ka on töökavade uuendamine ja õppevara kohandamine uusi ootusi silmas pidades võtnud rohkem aega


.

 

Võistluse üldteemaks on „Individuaalsus ja sotsiaalsus“. Käsitlusaspekti valib kirjutaja. Märksõnad individuaalsus ja sotsiaalsus on õpetajatöö mõtestamisel alati olnud tähtsal kohal. Seetõttu on korraldajad eeldanud, et osalemiskutse ärgitab oma vastuseid sõnastama paljusid pedagooge.

 

Kirjutiste võistluse töö põhiosa pikkus on kuni 7 lk. Võistlustöö põhiosa peab olema kirjutatud eesti keeles. Eesti keeles kirjutatud põhiosa juurde võib panna lisasid, mis esitatut näitlikustavad. Lisade maht ei ole piiratud, esitada võib ka lisamaterjale vene keeles, inglise keeles, saksa keeles vm keeles.

 

Võistlusjuhendis esitatakse näiteid küsimustest, millele võimalike vastuste esitamine või vastuste otsimise lugu võib olla kirjutise alus:

- Individuaalsus ja sotsiaalsus – mida vajab tulevik?
- Individuaalsus ja sotsiaalsus: kas mina õpin või meie õpime?
- Individuaalsus ja sotsiaalsus ehk mitu individuaalsust mahub ühte sotsiaalsuse paati?
- Individuaalsus ja sotsiaalsus – kuidas see kajastub õpetaja töökavas?

 

Vt juhendit http://www.htk.tlu.ee/kais/Members/Kai/pedagoogiliste-kirjutiste-voistlus

 

Nagu ikka – esitada võib ka kollektiivseid töid.

Võtkem aega oma seisukohtade läbimõtlemiseks ja sõnastamiseks, veenva argumentatsiooni ja näidete otsimiseks. See on üks võimalus  koolielu rõõmurikkamaks saada.

 


Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: