Personal tools
You are here: Home Liikmed Kai Esimesest koolipäevast JKSi Haanja suvekoolis
Document Actions

Esimesest koolipäevast JKSi Haanja suvekoolis

by Kai Võlli last modified 2011-09-01 05:06 PM

Kuidas teha esimest koolipäeva kõigile meeldejäävaks, vältida esimese klassi laste väsimust/tüdimust? Missugustele väärtustele tasuks mõelda? Nendele küsimustele otsiti vastust rühmatöödes.


  1. SEPTEMBRI TÄHISTAMINE KOOLIS

Väärtused: isamaalisus, austus riigi sümboolika vastu, hoolivus, kuuluvustunne, igaüks on tähtis, turvalisustunne,

                                                                                       

I

Ettepanekud arutluse järjekorras:

1.       Aktuse asemel alustada koolipäeva klassijuhataja tunniga. Selles toimuks loosi alusel kohtade valik klassis, antakse kätte õpikud jm tarvilik.

2.       Tundi võiksid ilmestada intervjuu tegemine 3–5 õpilasega möödunud suvest. Klassijuhataja slaidiprogramm möödunud õppeaasta tähtsündmustest (3–5 minutit) koolis ja klassis aitaks häälestada lapsi uuele õppeaastale.

3.       I klassi õpilastele tutvustavad vanemate klasside õpilased koolimaja ja riidehoidu. I klassi õpilasi tervitab klassijuhataja kättpidi. Samal ajal, kui vanemate klasside õpilased tegelevad I kl omadega, räägib klassijuhataja nende vanematega.

4.       Väiksemate koolide puhul võiks kooli direktor teretada kättpidi kooli uksel kõiki õpilasi.

5.       Pärast klassijuhatajatundi järgneb kooliaktus. Direktor keskendub oma kõnes (3–5 minutit ) sellele, mis koolis sel õppeaastal teistmoodi hakkab olema, olulisematele tähtsündmustele ja õppesuundadele sel õppeaastal.

6.       Kui lapsed väsivad, võiks aktuse ajal teha ühe ergutustantsu. See sobib ikka sel juhul, kui aktus toimub väljas, kus ruumi selleks on.

7.       Aktust ilmestavad kooli ja EV hümn, lipu sissetoomine jms. Aktusel esineb 2–3 erinevate klasside õpilast oma soovidega.

8.       Väikestes koolides antakse aabitsad kätte aktusel. I kl lapsed tulevad kooli saali üheskoos vanemate klasside õpilastega. Neid tervitatakse püsti tõustes ja plaksutamisega.

9.       Aktuse võiks lõpetada kas ühislaulmisega. „Teele, teele kurekesed“ või „Lapsed tuppa“ on suurepärased ühislaulud.

10.   Pärast aktust ühine kringli söömine koos vanematega. Eriti tore on seda teha I klassis. Nii lapsevanemad kui ka lapsed saaksid niimoodi omavahel, kui pole seda ennem teinud, tuttavaks.

 

II

 

1.       Aktus algab oma kooli lauluga. I klassi lapsed sisenevad XII klassi õpilaste käekõrval, istuvad saali ette ilusatele punastele toolidele.

2.       Hümn  - ei kuulata, lauldakse.

3.       Direktori lugiu (muinasjutt või mõistujutt

4.       Tähtsate naiste/meeste (KOV, hoolekogu...) lühikesed reipad tervitused

5.       I klass saab aabitsad, suure päevalille

6.       Midagi hingele

7.       „õpetajad lillele“ ehk kooli tutvustus

8.       Muusika saatel liikumine oma klassidesse (I klassi lastega koos vanemad ja vanavanemad)

 

Klassijuhatajatund I klassis

1.       Klassiõpetaja armas lühike sõnavõtt

2.       „Kriidi puudutus“  - igalaps saab käe valgeks oma nime tahvlile kirjutades

3.       Õpetaja annab lapsevanematele teada, kuidas järgmisel päeval kooli tulla, mida kaasa võtta

4.       Maiustamine üheskoos – tort/kook/kringel

5.       Klassi tulevad XII klassi õpilased, et koos teha kooli tutvustav tiir

6.       Üks tore ühine mäng (I kl, XII kl, lapsevanemad)

7.       „Head aega“ – kättpidi

 

III

 

Kella 11 kogunetakse

1.       Lipud (Eesti, kooli), auvalves noorkotkad, kodutütred

2.       Orkestri eestvedamisel rongkäik lauluväljakule

3.       Õhupallid, vimplid

4.       XII ja I kl koos

5.       I kl istub aktusel aukohal, XII klassi õpilased seisavad nende taga

Aktus

1.       Hümn – kõik laulavad

2.       Koolilaul

3.       Direktori sõnavõtt

4.       Õpetaja lugu – jutustus

5.       Aabitsa ja õpilaspileti kätteandmine (direktor koos klassijuhatajaga)

6.       XII õpilaste tervitus I klassile

7.       Valla esindaja sõnavõtt

8.       Koolikella märguanne tundi minekuks

9.       Orkestri saatel tundi (XII klass saadab I klassi)

10.   Klassijuhatajatund. Tordi söömine koos vanematega

 

Suvekooli järel saabunud teated:

Eha ja Lembit Unipihalt: Tegime oma juntsudega niimoodi, et peale luuletuste lugemist ning traditsiooniliste laulude laulmist, rääkisid nad 1.kl omadele sellest, mis asja koolis aetakse ning mis (sündmused) selles toimuvad.

Homme teeme ühistööna sellest seinaplakati. Sellele saavad kõik lapse kirjutada ja joonistada koolimaailmast.


Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: