Personal tools
You are here: Home Liikmed Kai
Document Actions

Kai

Up one level
Kasutaja kodupiirkond, mis sisaldab Kai loodud ja kogutud materjale.
JKSi suvekool 18.–19. augustil Adavere Põhikoolis by Kai Võlli — last modified 2010-08-19 04:04 PM
2-päevases suvekoolis jätkatakse tervisliku õppekeskkonna teemadel - kogemuslikud ettekanded, õppekava uuenemisest tulenevad ülesanded. Tähtsal kohal on ka Johannes Käisi seisukohtade mõtestamine: tähistame ju sel aastal Johannes Käisi 125. sünniaastapäeva.
Plakativõistlus üliõpilastele "Tervislik õppekeskkond – hariduspüramiidi alus" by Kai Võlli — last modified 2010-09-27 03:18 PM
Johannes Käisi Selts kuulutab välja kommenteeritud plakatite võistluse õppekeskkonnast. Võistlustöid võib teha rühmas või üksitööna. Plakatid koostatakse keskkonnas www.glogster.com, plakatit täiendab saatetekst. Tööde tähtaeg on 8. november k.a JKS loodab, et võistlustööde vorm on põnev ja koolielu mälestustes või tuleviku-unistustes piisavalt ergas, et kaasa lüüa.
HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI NING JOHANNES KÄISI SELTSI PEDAGOOGILISTE KIRJUTISTE VÕISTLUS 2010/11. õppeaastal by Kai Võlli — last modified 2010-10-13 07:02 PM
Vastavalt 20. mail 2010 sõlmitud koostöökokkuleppele 3.3–4/426 kuulutavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Johannes Käisi Selts välja 2010/11. õppeaasta pedagoogiliste kirjutiste võistluse. Võistluse üldteemaks on „Tervislik õppekeskkond – hariduspüramiidi alus”. Kirjutaja ülesanne on teemat täpsustada ja leida oma kirjutisele sobiv pealkiri. Võistlustööd saata aadressile kai@meis.ee kuni 8. novembrini 2009. Võistlustöid hindab Johannes Käisi Seltsi juhatuse moodustatud 7-liikmeline töörühm. Töörühm teeb oma otsuse teatavaks Seltsi aastakonverentsil 2010 jaanuaris, kus antakse üle ka auhinnad. Võistlustööd säilitatakse Pedagoogika Arhiivmuuseumis.
Käisi-näitus Võrumaa muuseumis (Võrumaa muuseum, Katariina 11, Võru, from 2010-12-08 02:00 AM to 2010-12-31 06:50 PM) — by Kai Võlli
Näitus avatakse 8. detsembril 2010
Johannes Käisi Seltsi juubelikonverents by Kai Võlli — last modified 2010-12-17 12:25 PM
Johannes Käisi Seltsi juubelikonverentsil „TERVISLIK ÕPPEKESKKOND - HARIDUSPÜRAMIIDI ALUS” tehakse kokkuvõtteid seltsi ja HTMi kirjutiste võistlusest, avatakse kolme ettekande vahendusel õppekeskkonna mõistet. Eraldi ettekanded on pühendatud Johannes Käisi 125. sünniaastapäevale ja seltsi 20 aasta tagusele algusele. Peri POÜ ja JKS annavad üle Käisi-preemiad. Konverents toimub 7. jaanuaril 2011.a Tartus Soola 3, hotell Tartu konverentsikeskuses; algus kell 11.00.
Johannes Käisi Seltsi suvekool 18.–19. augustil Haanjas (Haanja, from 2011-08-18 01:30 PM to 2011-08-19 05:30 PM) — by Kai Võlli
Johannes Käisi Seltsi suvekool “Individuaalsus ja sotsiaalsus kasvatuses ja õppes” toimub 18.–19. augustil Haanjas. Suvekooli ladusama korralduse huvidel palutakse osaleda soovijatel registreeruda 11. augustini 2011.a. e-posti teel: pille.liblik@mv.werro.ee. Samal aadressil ka lähem info. Osalejatel tuleb tasuda osalustasu summas 30€ majutusega, 14€ majutuseta, Käisi seltsi liikmetel vastavalt 28€ ja 12€. Tasumine eelnevalt a/a 10402021659002 SEB või kohapeal sularahas.
Johannes Käisi Seltsi suvekool 18.–19. augustil by Kai Võlli — last modified 2011-08-12 01:30 PM
Johannes Käisi Seltsi suvekool “Individuaalsus ja sotsiaalsus kasvatuses ja õppes” toimub 18.–19. augustil Haanja südames, poega sama katuse all: http://www.haanjamilla.com. Suvekooli ladusama korralduse huvidel palutakse osaleda soovijatel registreeruda 11. augustini 2011.a. e-posti teel: pille.liblik@mv.werro.ee. Samal aadressil ka lähem info. Osalejatel tuleb tasuda osalustasu summas 30€ majutusega, 14€ majutuseta, Käisi seltsi liikmetel vastavalt 28€ ja 12€. Tasumine eelnevalt a/a 10402021659002 SEB või kohapeal sularahas.
Pedagoogiliste kirjutiste võistlus by Kai Võlli — last modified 2011-08-21 11:40 AM
Haridus- ja Teadusministeerium ning Johannes Käisi Selts kuulutavad välja 2011/12. õppeaasta pedagoogiliste kirjutiste võistluse. Võistluse üldteemaks on „Individuaalsus ja sotsiaalsus“.
Esimesest koolipäevast JKSi Haanja suvekoolis by Kai Võlli — last modified 2011-09-01 05:06 PM
Kuidas teha esimest koolipäeva kõigile meeldejäävaks, vältida esimese klassi laste väsimust/tüdimust? Missugustele väärtustele tasuks mõelda? Nendele küsimustele otsiti vastust rühmatöödes.
Paide Ühisgümnaasiumi ja Johannes Käisi Seltsi kodu-uurimistööde võistlus 2011 by Kai Võlli — last modified 2011-10-31 07:18 AM
16. septembril tunnustati Paides väikeste kodu-uurijate päeval 92 uurimistöö tegijaid, 3.–6. klasside õpilasi 11 maakonna 22st koolist.
Kodu-uurimistööde võistlus 3.–6. klassi õpilastele „Mäng on väikese inimese töö” by Kai Võlli — last modified 2012-09-14 05:31 PM
Johannes Käisi Selts ja Paide Ühisgümnaasium jätkavad kodu-uurimistööde võistlust 3.–6. klassi õpilastele. 2011\12. õppeaasta teema - „Mäng on väikese inimese töö”. Tööde esitamise tähtaeg 1. märts 2012. Uurimistöö vormistamise soovitused on Paide Ühisgümnaasiumi kodulehel www.paideyg.ee.
Parksepa lasteaed avas Käisi teemanurga by Kai Võlli — last modified 2011-11-03 06:28 PM
1. septembril avati Parksepa lasteaias pidulikult kooliuuendaja Johannes Käisi mälestusele pühendatud teemanurk, mille juurde kuulub lasteaialaste looduses kulgeva avastusõpperaja makett.
Johannes Käisi nimeline preemia 2011 by Kai Võlli — last modified 2012-09-14 05:31 PM
2011. aastal tunnustab Peri Põllumajanduslik Osaühing taas Johannes Käisi Seltsi esildiste alusel preemiaga ühte pedagoogi Põlva maakonnast ja ühte pedagoogi mujalt Eesti maakonnast. Pedagoogide tunnustamise taotlused esitada seltsi juhatusele hiljemalt 04. detsembriks 2011.a. elektrooniliselt pille.liblik@mv.werro.ee.
HTMi ja JKSi pedagoogiliste kirjutiste võistluse tähtaega on pikendatud - 28. novembrini by Kai Võlli — last modified 2012-09-14 05:30 PM
Võistluse korraldajad pikendavad pedagoogiliste kirjutiste võistlustööde esitamise tähtaega 28. novembrini. Nii saavad osaleda ka need õpetajad, kes seoses üleminekuga uuendatud õppekavale on eelmise õppeaasta lõpus ja selle alguses tavapärase õppetöö kõrval osalenud erinevates töörühmades. Ka on töökavade uuendamine ja õppevara kohandamine uusi ootusi silmas pidades võtnud rohkem aega
Johannes Käisi Seltsi aastakonverents 5. jaanuaril 2012 Tartus by Kai Võlli — last modified 2012-09-14 05:31 PM
Seltsi konverents “Individuaalsus ja sotsiaalsus kasvatuses ja õppes” toimub 5. jaanuaril 2012.a algusega kell 11.00 Tartus Soola 3, hotell Tartu konverentsikeskuses. Konverentsi korraldamist toetavad Haridus- ja Teadusministeerium, Elva Gümnaasium, Võru Maavalitsus. Konverentsist osavõtt on seltsi liikmetele ja preemia laureaatidele tasuta, seltsi mittekuuluvatele isikutele 3 eurot. Osalustasu saab tasuda kohapeal või kanda seltsi arveldusarvele 10402021659002. Konverentsi ladusamaks korraldamiseks palume osalemisest ette teatada 3. jaanuariks 2012 e-posti teel pille.liblik(at)mv.werro.ee
Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Johannes Käisi Seltsi 2012. aasta pedagoogiliste kirjutiste võistlus by Kai Võlli — last modified 2012-04-04 08:19 AM
Märksõnad individuaalsus ja sotsiaalsus on õpetajatöö mõtestamisel alati olnud tähtsal kohal. Millele teema avamisel keskenduda, milline pealkiri kirjutisele panna – nendes otsustes on kirjutajad üldteema piires vabad. Korraldajad eeldavad, et osalemiskutse ärgitab oma vastuseid sõnastama paljusid pedagooge. Oma seisukohtade läbimõtlemine ja sõnastamine, veenva argumentatsiooni ja näidete otsimine - see on üks võimalus koolielu rõõmurikkamaks saada. Võistlustöö saadetakse 30. oktoobriks 2012 e-posti aadressil Kai.Volli@gmail.com
Johannes Käisi Seltsi ja B. G. Forseliuse Seltsi suvekool “Eestikeelne kool 325: Individuaalsus ja sotsiaalsus kasvatuses ja õppes” by Kai Võlli — last modified 2012-08-08 05:21 PM
Kahepäevane suvekool toimub 15.–16. augustil 2012 Võrumaal Rõuge vallas Seedri puhketalus. Suvekooli registreerimine on lõppenud. Osalejatel tuleb tasuda osalustasu summas 33€ majutusega, 13€ majutuseta, Käisi seltsi liikmetel vastavalt 30€ ja 10€. Tasumine eelnevalt arve alusel, ülekandega a/a 10402021659002 SEB või kohapeal sularahas. Soovijatele väljastame arve. Lähem info e-posti teel:pille.liblik@gmail.com.
Teine üleriigiline väikeste kodu-uurijate päev by Kai Võlli — last modified 2012-10-01 08:11 AM
14. septembril võttis Paide Ühisgümnaasium vastu külalisi: toimus teine üleriigiline väikeste kodu-uurijate päev. Uue, 2012/13. õppeaasta 3.–6. klasside õpilaste kodu–uurimistööde võistluse pealkiri on „Nii kena on olla, kui pere on koos”.
Konverents "Individuaalsus ja sotsiaalsus kasvatuses ja õppes" by Kai Võlli — last modified 2012-11-08 01:04 AM
Johannes Käisi Seltsi aastakonverents toimub 30. novembril 2012.a algusega kell 11.00 Tartus, hotell Tartu konverentsikeskuses, Soola 3
Johannes Käis ja koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava by Kai Võlli — last modified 2013-03-04 08:36 AM
Jänesselja lasteaia ajalehe LAPS 1013. aasta esimeses numbris keskendutakse Johannes Käisi pedagoogilistele põhimõtetele, mis tänaseks on koha leidnud ka koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas (2008).
JKSi suvekool 13.-14.08.2013 Seedri puhketalus by Kai Võlli — last modified 2013-06-03 10:18 AM
Suvekooli oodatakse seltsi liikmeid ja arutletavatest teemadest huvitatuid.
Kirjutiste võistlus koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga by Kai Võlli — last modified 2013-06-03 10:22 AM
KODU, LASTEAED, KOOL – KULTUURIPÄRIJA KASVUMAA Haridus- ja Teadusministeerium ning Johannes Käisi Selts kuulutavad välja 2013. aasta pedagoogiliste kirjutiste võistluse. Tehkem end õnnelikumaks eduelamusi ja edu aluseid kirja pannes. Tehkem kirjutistega õnnelikumaks kolleege, lapsi, lapsevanemaid. Kirjutama kutsutakse õpetajaid, lapsevanemaid, üliõpilasi ja õppejõude. Nagu ikka – esitada võib ka kollektiivseid töid.

Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: