Personal tools
You are here: Home Osalege projektiideede võistlusel!
Document Actions

Osalege projektiideede võistlusel!

by Elo Allemann last modified 2006-10-07 01:32 AM

Tiigrihüppe SA korraldab "Tagasi kooli" ürituste raames projektiideede võistluse Eesti õpetajatele. Projektiideid võistlusel osalemiseks saab sisestada 25. septembrist kuni 9. oktoobrini 2006. Projektiideed on kõigile tutvumiseks ja hindamiseks meie rahvuslikus portaalis väljas 10. oktoobrist kuni 15. oktoobrini 2006.

Mõte alustada internetipõhist koostööd mõne Euroopa kooliga tundub ahvatlev, registreerimine ja partneri otsimine portaali www.etwinning.net vahendusel pole teab kui keeruline, aga kuidas leida idee, mis köidaks mõlema kooli õpilasi, sobiks nii meie kui ka partnerkooli õppekavaga ja aitaks kaasa igapäevasele õppetööle …

Hea õpetaja, kes te olete liitunud programmiga Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning ja kaalunud rahvusvahelist koostööd, kindlasti olete end tabanud eespool kirjeldatud mõttelt.

Selleks, et hea plaan sõpruskooliga interneti kaudu koos õppida pooleli ei jääks, korraldame väikese virtuaalse konkursi, et kutsuda kõiki kaasa mõtlema, missugune võiks olla hea idee just teie kooli jaoks internetipõhiseks koostööks õpetajatega-õpilastega teisest riigist.

Konkursile võivad ideid esitada kõik programmiga Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning liitunud õpetajad.

Konkursil osalemine on väga lihtne. Mõelge välja üks hea projektiidee internetipõhiseks koostööks sõpruskooliga.

Konkursile saadetud projektiideest peaks selguma
- mis on projekti teema, kui kaua projekt ajaliselt kestab ning missuguses vanuses õpilased oleksid projekti kaasatud, missugusest riigist eelistaksite leida partnerit jne,
- missugused oleksid projekti pedagoogilised eesmärgid, projekti seotus õppekavaga, missuguseid õppeaineid projekt hõlmab jne
- missuguseid e-vahendeid kasutaksite ja mis peaks valmima koostöö tulemusena jne

Sõnastage oma idee lühidalt ja sisestage see siia.
http://www.eformular.com/eloalle/idee.html

Kahtlusteks, et äkki minu projektiidee pole piisavalt suurejooneline ja tähelepanuväärne, pole põhjust. Programmi Sõpruskoolid Euroopas üks märksõna ongi lihtsus, koostööprojekt ei pea ilmtingimata olema pikaajaline ja keeruline. Ärge unustage, et partnerlusprojekti loomisel on õpetajal täielik vabadus otsustada nii projekti kestvuse, teema kui ka töövahendite üle. Meeles tasub pidada sedagi, et kuigi enamikus partnerlusprojektides on partneriteks õpetajad koos õpilastega, võib programmi raames täiesti vabalt koostööprojekti luua ka ainult õpetajate omavaheliseks suhtluseks.

Näiteid sõpruskoolide projektide kohta soovitame otsida kesksest portaalist www.etwinning.net. Seda saate teha nii alajotuses „Idee ja praktika” kui ka eTwinning-kaardi kaudu riikide kaupa projektinäidetega tutvudes.

Konkursil osalemise tingimus on, et oleksite registreerunud programmi keskses portaalis www.etwinning.net

KUIDAS KONKURSS TOIMUB?

Projektiideid võistlusel osalemiseks saab sisestada 25. septembrist kuni 9. oktoobrini 2006.
Ka konkursile saadetud ideid hakkame hindama üheskoos. Projektiideed on kõigile tutvumiseks ja hindamiseks meie rahvuslikus portaalis väljas 10. oktoobrist kuni 15. oktoobrini 2006. Avaldatakse üksnes idee, idee autori nime ei märgita!
Soovijad saavad nendega tutvuda ning neile kümnepallisüsteemis oma hinnangu anda. Nii selguvad kolm ideed, mis tunduvad hindajatele kõige põnevamad ja kaasahaaravamad. Kuna halbu ideid olemas ei ole, siis ülejäänuid ideid punktide järgi järjestata.

AUHINNAD

Võistluse võitnud õpetaja sõidab veebruarikuus Belgiasse Brüggesse programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning  aastakonverentsile. Teise koha saavutanud õpetaja saab endale veebikaamera, kõrvaklapid ja mikrofoni,  kolmanda koha omanik eTwinning sümboolikaga mälupulga.

Kolme parima idee autori nimed avaldatakse17. oktoobril programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning rahvuslikul lehel ja ajaveebis.Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: