Personal tools
You are here: Home Sõpruskoolide projektid Partnerlusprojektid 2005/2006 Eesti ja soome kaasaegne kirjandus
Document Actions

Eesti ja soome kaasaegne kirjandus

by Elo Allemann last modified 2006-04-07 06:59 PM

Tartu Forseliuse Gümnaasiumi ja Soome Forssan Yhteislyseo partnerlusprojekt.

Projekt on õpilastele  vanuses 16-17 eluaastat. Projeti juhendab Tartu Forseliuse Gümnaasiumi emakeele ja kirjanduse õpetaja Helja Kirber. Projekti käigus valmivad kirjanikke tutvustavad Powerpoint slaidiprogrammid, teoseid tutvustavad materjalid ning loetud teoste arvustused, mis avaldatakse veebiajakirjas Kollane Kass.

Projektis on seotud õpilaste iseseisev töö (teoste lugemine ja arvustuste kirjutamine), paaristöö (taustamaterjalide otsimine ja ülevaate tegemine, teoste tutvustused) ja rühmatöö (Powerpoint slaidiprogrammide abil oma tööde tutvustamine kõigile projektis osalejatele).

Projekti käigus tutvuvad õpilased
eesti ja soome kaasaegse ilukirjandusega ning seeläbi praeguse kultuurisituatsiooniga,
arendavad suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust,
õpivad kasutama infotehnoloogilisi võimalusi kultuurivaldkondadega tutvumiseks tutvuvad kirjanduskriitika põhitõdedega ja arendavad arvustuste kirjutamise abil kriitilist mõtlemist; 
saavad võimaluse soome keele praktikaks. 

Lähemalt  saate Tartu Forseliuse Gümnaasiumi ja Soome Forssan Yhteislyseo partnerlusprojektiga tutvuda projekti käigus valminud virtuaallehe vahendusel

KOLM KÜSIMUST ÕPETAJA HELJA KIRBERILE

Kuidas seote igapäevast õppetööd partnerlusprojektis osalemisega?
Mul oli sel õppeaastal harukordne võimalus – sain 12. klassi juurde soome kultuuri ja maatundmise kursuse (35 tundi), millest esimene pool oli pühendatud võimalikult mitmekülgselt Soomele (esinemas käisid Soome Instituudi juhataja Jaana Vasama, kultuurisekretärid Pertti Pyhtilä ja Järvi Lipasti, TÜ soome keele lektor Janne Saarikivi jt). Tunnid olid mitmekülgsed, üks põnevamaid kindlasti soome toitudest, vt pilte Teisest poolaastast pühendusime projektitööle.
Nii kirjanduse kui ka soome keele õpetajana ja kirjanduslike ürituste korraldajana (vt näiteks
Virtuaalkassi arvustuste võistlus ) olen ju kogu aeg ka oma ainetundides seotud ühelt poolt kirjanduse ja teiselt poolt soome keele ja kultuuriga.
Tegelikult võikski öelda, et meil on väga paljud erinevad küljed omavahel põimunud, mis tähendab ka seda, et õpilaste hulk ei ole piiratud – soome kultuuri ja maatundmise tund oli kogu 12.b klassile, projektis aktiivselt kõik ei osalenud, Soome sai sõita neist teatud osa (RAHA!!), arvustuste võistlusest võivad osa võtta kõik jne.

Mida soovitaksite kolleegile, kes projekti kavandab?


Kõige tähtsam on õpetaja enese huvi tegevuse vastu. Kui alustatakse täiesti uue projektiga, eriti kui see on osaliselt internetipõhine, siis ehk ei tohiks õpilaste hulk olla väga suur alguses. Nii eTwinningus kui MagazineFactory ajalehe tegemisel, aga kindlasti ka kõigi teiste internetipõhiste tegevuste puhul peab õpetaja esialgu küllalt palju ise selgeks õppima, et õpilastele võimalikult kiiresti ja lihtsalt seletada, mida tegema peab.

Kas projektitöös osalemine on muutnud õpilaste suhtumist õppimisse? Kui on,
siis kuidas see väljendub?


 Arvan kogu aeg, et kirjandusõpetaja kõige suurem ülesanne on õpilase üldise kultuurihuvi tekitamine ja süvendamine. Et õpilane oleks avatud kõigele enda ümber. Pisikese fennofiilina huvitab mind ka huvi süvendamine Soome ja soomlaste vastu. Kui lugeda kas või õpilaste arvamusavaldusi, siis neid eesmärke on projekt täitnud. Väga hea oli ka näiteks ühe sportlasest poisi arvamus pärast Soomes käiku, kui ta ütles, et Kiasma moodsa kunsti näitus oli üle kõige. Ja teised naersid selle peale, et ta oli seal tundide kaupa.
 Ma ei oska öelda, kas projekt on muutnud suhtumist õppimisse, küll aga on see andnud võimalusi tegelda ka näiteks kirjandusega teist moodi, mitte klassikaliselt tunnis istudes. Internetipõhine koostöö ja virtuaalajakirja tegemine on kahtlemata õpilastele vahelduseks tüüpilistele tundidele, kus sageli on ju nii, et õpetaja räägib ja õpilased kuulavad.


Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: