Personal tools
You are here: Home Sõpruskoolide projektid Partnerlusprojektid 2007/2008
Document Actions

Partnerlusprojektid 2007/2008

Up one level
Partnerlusprojektid, mis on loodud 2007./2008. õppeaastal
Lumemees laste sõber/Snowman Children' Friend by Elo Allemann — last modified 2008-06-10 03:34 PM
eTwinning projekt algklasside õpilastele, kus arutati kliimamuutuste üle ning millega õpetajad olid oskuslikult sidunud loodusõpetuse, inglise keele, muusikaõpetuse, kunstiõpetuse, käsitöö ning arvutiõpetuse.
Teispoolsus/Kuoleman tuolla puolen by Elo Allemann — last modified 2008-06-10 02:01 PM
Paikuse Põhikooli lapsed tutvusid koos Soome õpilastega Hugo Simbergi loominguga ja valmistasid kunstiõpetuse tunnis kipsist pisiskulptuure.
Virtuaalne kunstinäitus/Virtual Art exhibition by Elo Allemann — last modified 2008-06-09 07:13 PM
Tartu Hiie kooli õpilased ning nende koostööpartnerid Leedust, Poolast ja Hollandist koostasid virtuaalse kunstinäituse, et jagada üksteisega kunstiõpetuse ja käsitöö tundides valminud töid.
H@PPY F@ces by Elo Allemann — last modified 2008-06-10 03:23 PM
Euroopas väga populaarseks osutunud projekt algklassiõpilastele, kus üksteist õpiti tundma naeratavate nägude kaudu.
Minu vanemad on parimad/My Parents Are the Best by Elo Allemann — last modified 2008-06-10 03:23 PM
Koostööprojekt, millesse õpetajad kaasasid oskuslikult ka vanemad. Kodu ja perekonna teemat puudutavasse projektitöösse olid seotud emakeel, kunstiõpetus, arvutiõpetus ja inglise keel.
Nii lähedal nii kaugel by Elo Allemann — last modified 2008-06-10 06:19 PM
Pikaajaline ja edukas koostööprojekt võõrkeelte õppimiseks.

Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: