Personal tools
You are here: Home Sõpruskoolide projektid Rahastamine!
Document Actions

Rahastamine!

by Elo Allemann last modified 2008-05-06 01:01 PM

Kui partnerkool on leitud, siis tekib kindlasti soov ka üksteist näost näkku näha. Kust kohtumise korraldamiseks raha leiaks?

1. Sihtasutuse Archimedes Hariduskoostöökeskus pakub võimalusi rahvusvaheliseks koostööks järgmistes programmides: 
Üldhariduse programm Comenius 
Kutsehariduse programm Leonardo da Vinci

2. Rahvusvahelise noorsoovahetusega tegeleb ka Euroopa Noored Eesti büroo. Euroopa Noored on Euroopa Liidu haridusprogramm, mis toetab noorte omaalgatuslikke projekte ja rahvusvahelist koostööd.
Euroopa Noored toetusele kandideerimine eeldab partnerlust! Näiteks, kui on plaanis korraldada rahvusvaheline noorsoovahetus kaasates ka nt Strasbourgi noori, paigas on lisategevused jne. Projekt tuleb väga täpselt ette valmistada ning õigeks tähtajaks taotlus esitada. Loe alaprogrammide kohta täpsemalt kodulehelt!  


Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: